google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Ojibwe (Chippewa)Ojibwe, Ojibwa, Anishinabee, Chippewa          Bilder

                  
                   

Hole in the Day - Molnrevan


Ojibwaindianerna (i USA ofta Chippewa) är ett av nutidens största indianfolk. Sedan slutet av 1700-talet har de vandrat väster- och norr ut och bildat enheter som kan beskrivas schematiskt, men knappast korrekt på ett enkelt sätt. Vad som är gemensamt för dessa grupper är mest språk och ibland klantillhörighet.
  1. Ojibwas kring De Stora Sjöarna och Minnesota. (T ex SalteauxPillagers)
  2. Ojibwas öster om De Stora Sjöarna (T ex MissisaugasNipissing och Temagami)
  3. Prärie Ojibwa. 
  4. Nordliga jägarband i Kanada. 

 

Åskfågeln. 1845 (Catlin)


Anishinabeefolken
Ur en kärngrupp för århundraden sedan har nya grupper ojibwatalande emanerat i takt med att antalet har ökat och man har sökt nya försörjningsområden. Ibland orsakat av historska skäl som t ex pälshandeln. Många gånger har grupperna fått historiskt distinka namn, ofta efter ett vattenområde eller annan geografisk bestämning. Dessa grupper har i sin tur haft olika mellanhavanden med såväl vita som andra indianer och ytterligare nya konstellationer har formats. Mest tydliga är ojibwamestiserna och det folk som utgör den luddiga kulturgränsen till kusinfolket Cree (Oji-cree). En ganska typisk utveckling för Nordamerikanska indianfolk. 
  I vissa fall har nya grupper (långt tillbaka i tiden) som faktiskt räknats som helt andra stammar uppstått som Ottawa och Potawatomi. Eftersom de har ett gemensamt ord för vilka de är, Anishinabee, människor,  är det begripligt om man känner en viss samhörighet. Kanske kan man räkna Missisaugas som ett avgränsat folk också liksom Nipissing.

Tre kulturområden
Ojibwa är ett indianfolk som är så utbrett att de olika kulturella och försörjningsmässiga enheterna egentligen räknas till tre skilda kulturområden. Subarktis, Östra skogslandet och Präriens. 
 Copway, George, Chippewa chief, 1818?-1863.
The life, history and travels of Kah-ge-ga-gah-bowh, (George Copway) a young Indian chief of the Ojebwa nation….Philadelphia : Harmstead, 1847. - 190 s.
  Fler utgåvor o texter av Copway.

Blackbird, Andrew J (Ottawa)
History of the Ottawa and Chippewa Indians of Michigan; a grammar of their language, and personal and family history of the author. - 1897.

Kohl, Johann George 1808-1876       +
Kitchi-Gami : Wanderings Round Lake Superior / by J G Kohl. - London : Chapman and Hall, 1860. - 428 s.

Densmore, Frances
Ojibwa music. - 1910. - 216 s. : ill.
= Sid. 3-216 i: (Bulletin // Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology ; 45)
 Vol 2. - 1913. - (Bulletin ; 53) 

Hoffman, W J
The Midewiwin or ”Grand Medicine Society” of the Ojibwa. - 157 s. : ill.
= Sid 143-300.i: 7th Annual Report of the Bureau of American Ethnology for the years 1885-1886. - Washington : BAE : Smithsonian Institution, 1891.

Ojibwa texts collected by William Jones; edited by Truman Michelson. - Leyden : Brill, 1917. - (Publications // American Ethnological Society, Ed Fran Boas ; Vol 7 pt 1)  +   SJ

Burden, Harold Nelson
Manitoulin, Or, Five Years of Church Work Among Ojibway Indians. - 1895.

Introduction to Wisconsin Indians: Prehistory to Statehood. - Salem, Wisc. : Sheffield publishing company,1988. - 327 p. : ill.
  Works cited. - Index.
 ChippewaMenominiPotawatomiWinnebago

Bushnell, D. I.
An Ojibway Ceremony. -5  p.
= Sid. 69-73   i: AMERICAN ANTHROPOLOGIST ; 1905:7

Radin, Paul, 1883-1959
Some myths and tales of the Ojibwa of southeastern Ontario. - Ottawa : Government printing bureau, 1914. - 83 p. - (Memoir // Canada Departement of Mines, Geological Survey ; 48) (Anthropological series ; 2). - Contents.

Laidlaw, George E
Ojibwa myths and tales. - Toronto : Printed by William Briggs, 1915. - 24 p.
  Särtryck, Reprinted from the Archæological Report, 1915.

Barrett, Samuel Alfred
The Dream Dance of the Chippewa and Menominee Indians of Northern Wisconsin. - Milwaukee, Wis. : Published by the trustees, 1911. - 154 s. : ill. - (Bulletin // Public Museum of the City of Milwaukee ; 1:4)
  Pag. 252-406. 

Jenks, Albert Ernest
The Wildrice gatherers of the upper lakes : a study in American primitive economics. - 24 p. : ill. -  Särtryck med bättre tryck, 1901.
= Sid. 1013-1137 i: Nineteenth Annual Report of the Bureau of American Ethnology 1897-98 : In two parts. - Washington : Governement printing office, 1900. 
Pt 1. - Sid I - 576 Index pt 1  Innehåll - Pt 2. -  Pt 2. - Index. -  s 571-1160Resenärer

Hinde, Henry Youle 1823-1908
Narrative of the Canadian Red River exploring expedition of 1857, and of the Assinniboine and Saskatchewan exploring expedition of 1858. - London : Longman and Roberts, 1860.
Vol 1. - 598 s. : ill.
Vol 2. - 530 s. : ill.

Long, John
Voyages and  travels of an indian interpreter and trader describing the manners and customs of the North American indians ; with an account of the posts situated on the river Saint Laurence, lake Ontario, &c. ; to which is added a vocabulary of the Chippeway language ... [and] a list of words in the Iroquois, Mohegan, Shawanee, and Esquimeaux tongues, and a table, shewing the analogy between the Algonkin and Chippeway languages. - 1791.

Keating, William Hypolitus, 1799-1840
Narrative of an expedition to the source of St. Peter's River, Lake Winnepeek, Lake of the Woods, [etc.] : performed in the year 1823, by order of the Hon. J.C. Calhoun, secretary of war, under the command of Stephen H. Long, U.S.T.E. : compiled from the notes of Major Long, Messrs. Say, Keating, [and] Colhoun : In two volumes. - London : Printed for Geo B. Whittaker. -  1825. 
   Vol 1. - 458 s.
   Vol 2. - 248 s. -  Naturvetenskapligt appendix. + Vocabulary of Indian Languages.Mestiserna vid Red River och Red River Rebellion, 1869-1870

Huyshe, George Lightfoot, 1839-1874
The Red River expedition. - London : Macmillan, 1871. - 308 s.