google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Algonkiner runt De Stora Sjöarna och Winnebago

                    

21AmapAco, Michel fl 1680-1702
Fransk upptäcktsresande, LaSalles löjtnant och blev skickad av honom att utforska övre Mississippi. Expeditionen beskrivs av hans kompanjon Hennepin.
Han gifte sig med Aramepinchieue, dottern till en Kaskaskiahövding 1693 och fick två barn med henne.  

Aramepinchieue, dottern till en Kaskaskiahövding som 1693 gifte sig med Michel AcoLaSalles löjtnant och fick två barn med honom.  

Blair, Emma Helen
The Indian tribes of the upper Mississippi Valley and region of the Great Lakes : as described by Nicolas Perrot, French commandant in the Northwest; Bacquevile de la Potherie, French royal commissioner to Canada; Morrell Marston, American Army officer; and Thomas Forsyth, United States agent at Fort Armstrong  / translated, edited, annotated, and with bibliography and index by Emma Blair - Cleveland, Ohio : Arhur H Clark co.
   Vol 1. / [Perrot, Nicolas]. - 1911. - 372 s. : ill.
   Vol 2. - 1912. - 412 s. : ill. - Bibliography. - Index.

Butterfield, Consul Willshire, 1824-1899
History of George Rogers Clark's conquest of the Illinois and the Wabash towns, 1778 and 1779. - Columbus : Ohio Press, 1904. - 815 p. - Index.

Carver, Jonathan 
Three years travels through the interior pars of North America. - 1796.
Sökning.

Hennepin, Louis 1640-1701?
Belgiskfödd franciskanpräst som kom till Kanada 1675 och blev kaplan hos upptäckaren LaSalle som gav honom och Michel Aco i uppdrag att utforska övre Mississippidalen. I Minnesota blev de tillfångatagna av siouxer, men räddades av Duluth. Efter att ha återvänt till Frankrike publicerade Hennepin "Déscription de la Louisiana" 1683 och "Nouvelle Découverte” 1697 samt ”Nouveau Voyage” 1698. Intressanta berättelser så när som på att Hennepin starkt överdriver sin egen betydelse för expeditionen som leddes av Aco. Att de verkligen nådde Mississippis källor är omtvistat och hans beskrivning av flodens sydligare partier har han plankat av Membré. Se Shea nedan 1852.  (Om kritiken här och här)

Hennepin, Louis
A description of Louisiana / Translation by John Gilmary Shea. - 1880.

Hennepin, Louis
A new discover of a vast country in America. - Vol 1. -  Vol 2(alt 2)

Henry, Alexander
Travels & Adventures In Canada and the Indian Territories between the Years 1760 and 1776 / by  Alexander Henry, fur träder. - 1809.

Jenks, Albert Ernest
The Wildrice gatherers of the upper lakes : a study in American primitive economics. - 24 p. : ill. -  Särtryck med bättre tryck, 1901.
= Sid. 1013-1137 i: Nineteenth Annual Report of the Bureau of American Ethnology 1897-98 : In two parts. - Washington : Governement printing office, 1900. 
Pt 1. - Sid I - 576 Index pt 1  Innehåll - Pt 2. -  Pt 2. - Index. -  s 571-1160Thwaites, Reuben Gold, 1853-1913
Father Marquette / by Reuben Gold Thwaites. - New York : Appleton & co, 1902. - 244 p. -  Index.  Om Marquette.

Thwaites, Reuben Gold
How George Rogers Clark won the Northwest, and other essays in western history / by Reuben Gold Thwaites. - Chicago : McClurg, 1903. - 378 p. : Index
How George Rogers Clark won the Northwest.--The division of the Northwest into states.--The Black Hawk War.--The story of Mackinac.--The story of La Pointe.--A day on Braddock's road.--Early lead mining on the Upper Mississippi.--The Draper manuscripts.


Shea, John Gilmary, 1824-1892
Discovery and exploration of the Mississippi Valley : with the original Narratives of Marquette, Allouez, Membré, Hennepin, and Anastase Douay. - 1852.

Van Fleet, J.A.
Old and New Mackinac : with copious extracts from Marquette, Hennepin, La Hontan, Alexander Henry and others. - 1880.

Blair, Emma Helen d 1911.
The Indian tribes of the upper Mississippi Valley and region of the Great Lakes as described by Nicolas Perrot, French commandant in the Northwest; Bacquevile de la Potherie, French royal commissioner to Canada; Morrell Marston, American Army officer; and Thomas Forsyth, United States agent at Fort Armstrong. - Cleveland, Ohio : Arthur Clark company.
  Vol 1. - 1911. - 372 s.
  Vol 2. - 1912. - 412 s.

Kronologier

Wood,Edwin
The hsitoric Mackinac :  the historical, picturesque and legendary features of the Mackinac country. - New York : The Macmillan company, 1918. -