google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Powhatan och övriga sydalgonkinerKey Treaties Defining the Boundaries Separating English and Native American Territories in Virginia


Källskrifter i fulltext:

                           


John Smith var i Virginien från april 1607 till oktober 1609. Hans viktigare bok om indianerna var ”A Map of Virginia” 1612 och återutgiven 1624 som en del i hans ”Generall HIstorie”. 
                                              
Smith, John 1580-1631 wiki
Travels and Works of Captain John Smith : President of Virginia and Admiral of NewEngland 1580-1631 / Edited by Edward Arber. - New ed with a Biographical and Critical Introduction by A G Bradley. - Edinburgh : John Grant, 1910.

  Part 1. - 382 s.
  Part 2. - s. 383-984 . - Index

Smith, John (Övrigt av John Smith)
The generall historie of Virginia, New-England, and the Summer Isles: with the names of the adventurers, planters, and governours from their first beginning an[n]o 1584. to this present 1626. : With the procedings of those severall colonies and the accidents that befell them in all their journyes and discoveries. Also the maps, and descriptions of all those countryes, their commodities, people, government, customes, and religion yet knowne. Divided into sixe bookes. - 1627. - by Smith, John, 1580-1631Purchas, Samuel, 1577?-1626Symonds, William, 1556-1616?Barra, John, approximately 1574-1634Hole, William, -1624Pass, Simon van de, 1595?-1647Vaughan, Robert, active 17th centuryCharles II, King of England, 1630-1685. fmo RIBRL

Strachey, William 1572-1621  wiki EncyVir
Strachey var i Virginien from maj 1610 till sempember 1611 vid en tid då relationerna till indianerna hade försämrats. Han vistades mest i Fort Jamestown men hade tydligen konversation med två indianer, Kemps och Machumps. Kemps levde mest bland britterna, men dog redan 1611. Machumps hade varit i England och återvände samma år som Strachey kom till Virginien, kanhända dock inte på samma skepp. 

Strachey, William, 1572?-1621
The historie of travaile into Virginia Britannia / by William Strachey. - London : Hakluyt Society, 1849. - 203 s. - (The Historie of Travaile Into Virginia)

Spelman, Henry 1595-1623 wiki
Spelman var i Virginia från augusti 1609 till mars 1611, från ca 1616 till 1618 och från ca 1619 till sin död. Han levde bland indianerna först hos Powhatan och sedan hos Ioipassus (Japazaww). På grund av Spelmans ringa ålder ”sålde” Smith honom till Powhatan i mening att han skulle lära sig språket. Spelmans korta handskrift är ovärderlig därför att det är den enda skriven av en engelsman som levt en längre tid bland indianerna.

Spelman, Henry
Relation of Virginia - (American Journeys)   Excerpt EncyVir                                               Bilden: Ralph Hamor hos Powhatan 1609. wiki

Hamor, Ralph, d. 1626           
A true discourse of the present state of Virginia 
/ by Ralph Hamor. - Richmond : Virginia State Library, 1614/1957. - 114 s.
  Original title page reads: A trve discovrse of the present estate of Virginia, and the successe of the affaires there till the 18 of June, 1614.
The discourse is followed by three letters: (1) From Sir Thomas Dale, dated Jamestown, June 18, 1614; (2) From Rev. Alexander Whitaker, dated Virginia, June 18, 1614; (3) From John Rolfe, giving his reasons for marrying Pocahontas.


  Pastor Samuel Purchas 1577-1626 var aldrig i Virginien. Han var samlare och utgivare av andras berättelser grundade på intervjuer med återvändare från Virginia. Sålunda pratade han med John Smith efter 1611, John Rolfe och Uttamatomakkin. Han var inte särskilt intresserad av indianerna i sig, utom när det gällde religion. Ändå ger hans intervju med Uttamatomakkin (1616-1617) somligt unikt. 1614 års version 1617 års version anses bäst och är mindre antiindiansk och därför mer informativ än den lättare överkomliga 1625 års version som finns i Hakluytus Postumus (nedan) som skrevs efter indianupproret 1622. (Länken ovan till 1614 års version innehåller sålunda inte intervjun med Uttamatomakkin).

Hakluytus posthumus, or, Purchas his Pilgrimes: contayning a history of the world in sea voyages and lande travells by Englishmen and others. - Vol 1. - / Samuel Purchas. - Glasgow : MacLehose, 1905. - 588 p.
   Reprint of the 1625 edition, with folded facsimiles of title-pages; illustrations, maps, etc., reproduced in facsimile.
   Fler delar här

Beverley, Robert 1673-1722  wiki
Beverley föddes och levde det mesta av sitt vuxna liv i Virginia, men utbildades i England. Han var intresserad av historia och av indianerna. Han kom att syssla med indianaffärer som medlem om Virginia House of Burgesses. Han bodde mitt emot en av de sista stora indianägda områdena i kolonin vid Mattaponi River. När engelsmännen trånade efter de sista landområdena indianerna ägde, kom han att samverka med Pamunkey och Chickahominy indianerna i frågan. Hans berättelse om detta upptar en fjärdedel av hans långa opus. En del av fakta tog han från John Banisters (1650-92) bok ”On the Natives” och han blandade in annat från andra skribenter. Hans egna material anses emellertid värdefullt.

Beverley, Robert 1673-1722
The History of Virginia in four parts / Robert Beverley ; with an introduction by Charles Campbell. - Richmond, Va. : Randolph, 1855. - 264 s.
  Origs utg. 1722.
  Sid 127 Of the indian and their dress.

Hamor, Ralph, d. 1626
A true discouse of the present estate of Virginia, and the successe of the affaires there till the 18 of Iune. 1615. Together with a relation of the seuerall English townes and forts, the assured hopes of that countrie and the peace concluded with the Indians. The christening of Powhatans daughter and her mariage with an English-man. - Albany : J.Munsell, 1907. - 190 p.


-----------------------------------------------------------------------------
Smith, John
A True Relation by Captain John Smith, 1608 

Smith, John
A Map of Virginia : With a Description of the Countrey, the Commo-dities, People, Govern-ment and Religion - 1612

Smith, John
Generall Historie of Virginia by Captain John Smith; the Fourth Booke. - 1624