google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Delawarer (Lenape)DELAWARE - LENI LENAPE 
Många menar att ordet Lenape är den mer korrekta benämningen på Delawarerna och delawaretalande folk. Ordet förekommer emellertid nästan aldrig i kolonialtida dokument. Såväl indianer som kolonister tyckte uppenbarligen att det blev för krångligt att använda Lenape i dagligt tal. Eftersom indianerna normalt sett identifierade sig som ett folk från en särskilt plats eller en speciell flod, så kom de också med tiden att använda Delaware som identitetsbeteckning. Ordet är som alla vet ett låneord, men började användas av såväl indianer som kolonister redan i början av 1700-talet. (Se sid 13 Grumet: The Munsee indians. - 2009)
  Delawarerna kontrollerade landet som sträcker sig från vad som är nuvarande New Jersey genom östra Pennsylvania till Cape Henlopen i Delaware.

De folk som bodde vid Delawarefloden och som svenskarna umgicks med var Unamier som sedermera kom att kallas Delawarer (Egentliga delawarer). Lite längre norrut var det Munsees, och det var grupper bland dem som Holländarna köpte Manhattan av. Dessa kom snart också att kallas Delawarer.  

De vid Delawarefloden talade Unami (och kallade sig själva urpsrungligen Lenape/Renappi) ett språk som var besläktat men skilt från andra algonkinska dialekter. Lenape på Unami betyder ”vanliga, riktiga människor” och var det som ord som man identifierade sig med ursprungligen. Men av andra kallades de Unami, som t ex av de närbesläktade Munsees, vars hemland låg mellan nuvarande centrala New Jersey, och sträckte sig genom New York. Unami och Munsee var de ord som varje grupp benämnde den andra. Unami betyder på Munsee, ”folket vid nedre floden”. Så i mitten av 1700-talet kom kolonisterna att kalla såväl Unami som Munsees för Delawarer, ett namn som då var enkelt att användas av indianerna själva. Det var ju egentligen samma sak, d v s en geografiskt placering av en grupp, företrädesvis ett bevattningsområde, en flod. Denna flod, Delawarefloden, hemland för Unamilenaperna kallade de själva Lenapewihittuck, holländarna och svenskarna kallade området och floden för Sydfloden och engelsmännen kallade den Delaware. 

En introduktion till vilka Delawarerna är får man förstås via Wikipedia. Eng swe
En kort historisk sammanfattning ger Sultzman i Delaware History
Ett par användbara länkar är också: Delaware indians History files
Se även Pennsylvania och Delaware


Ruttenber, Edward Manning 1825-1907
History of the Indian tribes of Hudson's River : their origin, manners and customs, tribal and sub-tribal organizations, wars, treaties, etc., etc. / E M Ruttenber - Albany, N Y : J. Munsell, 1872. - 415 p. : ill.
  Index.

Ruttenber, Edward Manning 1825-1907
History of Orange County, New York… / Compiled by E M Ruttenber and L H Clark. - Philadelphia : Everts & Peck, 1881. - 820 p.

Ruttenber, Edward Manning 1825-1907
Footprints of the red men : Indian geographical names in the valley of Hudson's river, the valley of the Mohawk, and on the Delaware: their location and the probable meaning of some of them / by E M Ruttenber. - Newburgh, N Y : Newburg journal print, 1906. - 241 p. : ill.
  Published under the auspices of the New York Historical Association.
  Index.
  Med New York state historical association. Proceedings. [Newburgh] 1906. 7th annual meeting. (Bl a artiklar om Sullivans kampanj ; Sebring: Character of Gen. Sullivan ;Halsey: Primary causes of the border wars. ; Williams: Organization of Sullivan’s expedtion. ; Ingalsbe: Bibliography of Sullivan’s expediton. ; Moulthrop: An indian civilization and its destruction. ;  Wait: Sullivans campaign. ; Continuation of Nathanial Webb’s journal . ; Reid: Concering the Mohawks. ; Holden: Half-Way brook in history.

  Annan utgåva, bindning?


bibliographical and historical essay on the Dutch books and pamphlets relating to New-Netherland : and to the Dutch West-India Company and to its possessions in Brazil, Angola, etc. ; as also on the maps, charts etc. of New-Netherland, with facsimiles of the map of New-Netherland by N. I. Visscher and of the three existing views of New-Amsterdam. - Amsterdam : Frederik Muller, 1854. - 22 p.

Cover dated 1868. Second part has separate title page : A list of the maps and charts of New-Netherland, and of the views of New-Amsterdam / by G. M. Asher ; being a supplement to his Bibliographical essay on New-Netherland. Amsterdam : F. Muller ; New-York : Ch. B. Norton, 1855. (22, 23 p. fold map).The map has title: Novi Belgii. Tabula ad N. J. Visscheri delineationem repetita quae ex xxx aliis tabulis colligi potuerunt additis lapidi incisa dirigente G. M. Asher.List of names on the maps: 23 p. at end."The best bibliography of the Dutch West-India Company and its connection with Brazilian history."--Winsor, Nar. and crit. hist. of America, v. 8, p. 350


Zeisberger, David 1721-1808
David Zeisberger's history of northern American Indians / Edited by Archer Butler Hulbert and William Nathaniel Schwarze . - Columbus, O. : Press of F.J. Here, 1910. - 189 p. Index.

Post, Christian Frederick, 1710?-1785
The second journal of Christian Frederick Post. - London : Printed for J.Wilkie, 1759. - 67 p.
The journal extends from October 25, 1758, to January 10, 1759 The account of Post's first journey, July 15-September 20, 1758, is to be found in "An enquiry into the causes of the alienations of the Delaware and Shawanese Indians from the British interest..." by Charles Thomson, published in London in 1759. Both journals were reprinted in Rupp's "Early history of western Pennsylvania," 1846, app., p.75-126.

Loskiel, George Henry
History of the mission of the United Brethren among the Indians in North America : in three parts / by George Henry Loskiel ; translated from the German by Christian Ignatius LaTrobe. - 1794. - ca. 600 p.

Proud, Robert, 1728-1813
The history of Pennsylvania, in North America, from the original institution and settlement of that province, under the first proprietor and governor, William Penn, in 1681, till after the year 1742. - Philadelphia : Printed and sold by Z.Poulson. 

Vol 1. 1797. - 508 p.
Vol 2. - 1798. - 373 p. + Appendix 146 p.

Walton, Joseph S.
Conrad Weiser and the indian policy of colonial Pennsylvania / Joseph S Walton. - Philadelphia : George W Jacobs, 1900. - 420 p. : Index.

Elliott, Ella Zerbey
Blue book of Schuylkill County : who was who and why, in interior eastern Pennsylvania, in Colonial days, the Huguenots and Palatines, their service in Queen Anne's French and Indian, and Revolutionary Wars : history of the Zerbey, Schwalm, Miller, Merkle, Minnich, Staudt, and many other representative families. - 1916.

LITTERATUR, mest källtexter och äldre kommentarlitteratur:
Arch. Lenape  = osorterad sökning i Archive.org.

Campanius, Johannes
[Luther, Martin]
Lutheri Catechismus : öfwersatt på American-Virginiske språket. - Stockholm : Burchardi, 1696. - 160 s. Alt digitalisering.  Om katekesen.

Collijn, Isak
Den svensk-indianska katekesen. - 8 s. : ill.
= Sid 353-360 i : ORD OCH BILD // 1937:7

3e918422196368240765cd451e74d0f8--cherokee-indians-native-american-indians

Tischohan - Lenapeledare

Hanna, Charles A 1863-1950
The Wilderness Trail or The Ventures and Adventures of the Pennsylvania Traders on the Allegheny Path. - New York : Putnam, 1911. 
Vol 1 och Vol 2.
   Ohiodalens städer längs vildmarksvägen.

Lindeström, Per [Peter Mårtensson, 1606?-1691
Geographia Americae; with an account of the Delaware Indians, based on surveys and notes made in 1654-1656 / by Peter Lindeström ; Translated from the original manuscript with notes, introduction and appendix of indian geographical names with their meanings by Amandus Johnson. - Philadelphia : The Swedish Colonial Society, 1925. - 418 p.
  Index.


Holm, Thomas Campanius 

Kort beskrifning om provincien Nya Sverige uti Amerika, som nu förtiden af the Engelske kallas Pensylvania… / utsirad af Thomas Campanius Holm. - Stockholm : Tryckt uti Kongl. Hoftr…., 1702. - 190 s. : ill.

Campanius, Holm, Thomas
Description of the province of New Sweden : Now called, by the English, Pennsylvania, in America. - 1834. - Philadelphia : M’Carty & Davis, 1834. - 166 s. : ill.

Donck, Adriaen van der, 1620-1655
A Description of the New Netherlands. - 1649

Narratives of New Netherland, 1609-1664 / edited by Jameson, J. Franklin (John Franklin), 1859-1937. - New York: Charles Scribner’s Sons, 1909. - 478 p. : Index.- (Original Narratives of Early American History)

Narratives of Early Pennsylvania 1630-1707 / Edited by Albert Cook Myers. - New York : Charles Scribner’s sons, 1912. - 476 p. Index. - (Original Narratives of Early American History)

Lapowinsa - Lenapeledare


The Lenape and their legends with the complete text and symbols of the Walam Olum : a new translation and an inquiry into its authenticity by Daniel G Brinton. - Philadelphia, 1885.

Linton, Ralph
A Pre-Lenape Culture in New Jersey. - American Antropologis, 1917

McLeod, William Christie
The family hunting territroy and Lenape political organization. - American Antropologist 1922. 

images

Harrington, M R
A Preliminary Sketch of Lenápe Culture. - American Antropologist, 1913.

Harrington, Mark Raymond 1882-1971
Religion and ceremonies of the Lenape. - New York : Museum of the American Indian, Heye Foundation. - 1921. - 286 s.  Bibliography s 201-205.

Speck, Frank G.
A study of the Delaware Indian big house ceremony : in native text dictated by Witapanóxwe / In native text dictated by Witapanoxwe ; by Frank G. Speck. - Harrisburg : Commonwealth of Pennsylvania, 1931. - 192 p. - (Publications of Pennsylvania Historical Commission ; 2)

Biografi

Wimer, James
Events in Indian History : Beginning with an Account of the Origin of the American Indians, and …. - Lancaster : Hills, 1841. - 633 p. : ill.
  Historia. - Biografier. - Fångenskapsberättelser.

Buck, William
Lappawinzo och Tishcohan : chiefs of the Lenni Lenape. -  1883. - Jstor

Keyser, Charles S. (Charles Shearer), 1825-1904
Penn's treaty with the Indians. - Philadelphia : D McKay, 1882. - 99 s. : ill.

Walton, Joseph Solomon, d 1912
Conrad Weiser and the Indian policy of colonial Pennsylvania ..- Philadelphia : G.W. Jacobs & co, 1900. - 418 s.
   Treaty of Lancaster 1744 s. 93ff

Unknown

DET SENASTE OM LENAPERNA

Soderlund, Jean R
Lenape Country : Delaware Valley Society Before William Penn. - 2015.

Schutt, Amy C.
Peoples of the River Valleys : The Odyssey of the Delaware Indians. - 2007.

Fur, Gunlög   
A nation of Women : Gender and Colonial Encounters Among the Delaware Indians. - 2009.

Unknown