google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Narragansett 

narragansett-native-indians

              Narraganssetter och Roger Williams

Narragansett history - Dickshovel
Se också Niantic indians

Narragansetterna (Narragansett) är en algonkinspråkig grupp indianer som länge ansågs utdöd. Lever och har alltid gjort så i Rhode Island och på Long Island. Stödde de enegelska kolonisterna i Pequotkriget 1637. Under King Philips krig 1675 misstäktes Narragansetts för förräderi och stammen led svåra förluster när de engelska kolonisterna halvt utplånade dem i den s k ”Swamp massacree”. Narragansetts figurerar skönlitterärt i Coopers: "Wept of the Wish ton Wish". Utbrytarmissionären Roger Williams skrev en utförlig studie om dem kallad "Key into the Language of America" 1643.


Miantonomoh
NinigretMer att läsa:
De Forest, John William
History of the Indians of Connecticut
. - 1851. (En bok som räknas som standardverket när det gäller New Englands indianers historia).

Bradford, William
Bradford’s history ”of Plimoth Plantation” : From the original manuscript…1898.

Stone, William L
Uncas and Miantonomoh ; Historical Discourse. - 1842.

Fisher, Julie A and David J Silverman
Ninigret, Sachem of the Niantics and Narragansetts: Diplomacy, War, and the Balance of Power in Seventeenth-Century New England and Indian Country 

Säkerligen av största intresse är
Moondancer and Strong Woman
A cultural History of the Native Peoples of Souithern New England. -