google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Mikmaq 1900 -   

Majoriteten av de moderna Mikmaq lever på 25 reservat längs östra Kanadas kust (The Maritimes): New Brunswick (9), Nova Scotia (13) och Prince Edward Island (3). Får man tro arkeologin så har de bott här åtminstone tre tusen år, vilket stämmer väl med Mikmaqs egna traditioner. Det finns också Mikmaqreservat på Gaspéhalvön i Quebec (3) och på New Foundland (1), samt i norra Maine (USA) (1). Tillsammans med grannstammarna Maliseet, Passamaquoddy, Penobscot och St Francis Abenaki bildade de i mitten av 1700-talet en slags konfederation av Östalgonkiner kallad Wabanaki. De anses vara kring 25 000 individer, vilket är den största algonkingruppen i östra Kanada.

Länk till sida om ”First nations in Nova Scotia”.      Wikipedia

map_firstnations