google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

KULTUROMRÅDEN I NORDAMERIKA  :


300px-North_American_cultural_areas


TIO KULTUROMÅDEN I NORDAMERIKA

Arktis
Subarktis
Nordöstra skogslandet
Sydöst 
Prärien
Platåområdet
Bassängområdet
Nordvästkusten
Kalifornien
Sydväst

Traditionellt indelas Nordamerikas indiankulturer i ett antal områden som kännetecknas av att de grupper av ursprungsbefolkning som kom att räknas till respektive område företeer fler likheter med varandra och fler olikheter gentemot andra områden än tvärs om. Ofta var ju de ekonomiska, försörjningsmässiga, förhållande i områdena styrande för kulturutvecklingen. Självklart rör resonemangen tillståndet vid den tid indiankulturerna var skapligt opåverkade. Efterhand, i historisk tid, hade väldiga folkförflyttningar inträffat. Kartan visar ett vanligt sätt att dela in Nordamerika i just dessa områden. I menyn hittar man mer detaljerad (mest äldre) kunskap om varje område och de grupper som man för dit. Mer resonemang kring dessa kulturområden hittar man i ”Handbook of North American Indians”. - 1978 -

Under rubrikerna här i vår meny samlas (OBS! mest äldre, tidigare ofta oerhört svårtillgänglig litteratur i ämnet, alltså ibland daterad, men ofta rena källtexter) digitalt tillgänglig litteratur som rör indianer inom respektive område. Några egna kommentarer tillkommer ibland.

Viktiga resonemang om kulturområden i Nordamerika fördes av t ex Alfred L. Kroeber, även om hans åsikter sedan dess är diskuterade och modifierade. Men hans sätt att tänka är mycket relevant än idag. Se:
Kroeber, Alfred
Cultural and natural areas of Native North America / by A L Kroeber. - Berkeley, Ca: California University press, 1939. - 242 p. - (University of California Publications in American Archaeology and Ethnology ; 38).
Classification of indigenous peoples of the Americas - wikiäven:
Native American cultures in the United States - wiki