google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Teorier kring historiska skeenden

Max Weber - Kalvinismen v s Luther och Katoliker.
Katolska helgdagars mångfald
Stormakterna

Bävern
Gud