google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Kulturhistorisk encyklopedi A-B 


Abraham, plains of
Gränsande till Quebec är Abrahams slätter kända som plastdsen för slaget mellan Wolfe och Montcalm 1759, som kom att utgöra slutet på ”Kriget mot fransmän och indianer”. Mest kända historik kring händelsen är Francis Parkmans ”Moncalm and Wolfe (1884)

Absalom, Absalom! / William Faulkner

Aco, Michel fl 1680-1702
Fransk upptäcktsresande, LaSalles löjtnant och blev skickad av honom att utforska övre Mississippi. Expeditionen beskrivs av hans kompanjon Hennepin.
Han gifte sig med Aramepinchieue, dottern till en Kaskaskiahövding 1693 och fick två barn med henne.  

Adair, James c 1709-c 1783.

Adams, Hannah 1775-1831
An abridgment of the history of New-England, for the use of young persons… - 1801.    Originalet 1799.
 Hanna Adams anses allmänt vara den första professionella kvinnliga författaren i USA.

Adams, James Truslow 1818-1949
The founding of New England. - 1921.

Adams, John Turvill 1805-1882.  Romanförfattare från New England.

Adams, John Turvill 1805-1882
The Lost Hunter : a tale of early times. - 1856.

Adams, John Turvill 1805-1882
The White Chief Among the Red Men or The Knight of the Golden Mellice. - Orig 1859.
   Roman. Handlar om Sir Christopher Gardiner och Pequotkriget.

Adventures of Bonneville se: Irving, Washington och/eller Bonneville, B

Advertisements for the Unexperienced Planters of New England…Bok av Kapten John Smith. Se denne.

Aimard, Gustave 1818-83

Alcatraz, ockupationen av

Algonkin, Algonquin

Alice of Old Vincennes se Thompson, Maurice  Wiki
   En roman om Nordvästterritoriet och George Rogers Clark.
  Alice Tarleton, barn i en gammal kolonialfamilj kidnappas av Gaspard Roussilon en fransk indianhandelsman och växer upp vid odlingsgränsen  i Vincennes i trakterna av Wabash, Indiana. När revolutionskriget utbryter stöder hon George Rogers Clark och romanen handlar hvudsakligen om hur han erövrar Vincennes åt patrioterna (1779) Alices har en kärleksaffär med den aristokratiske Löjtnant Beverly, en av Clarks officerare som blir accepterad när hennes rätta härstamning blir känd. Andra figurer i berättelsen inkluderer Père Beret prästen, den gamle gränsspejaren Oncle Jazon och hans vän Simon Kenton samt Alices unga kamrat René de Ronville.

Allen, Ethan 1738-89
      Han och Benedict Arnold figurerar i romanen ”Green Mountain boys” 1839 
      av Daniel Pierce Thompson 1795-1868.
      Sparsamt med indianer men se sid 188

Allen, [William] Hervey 1889-1949

Alsop, George 1638-?
A Character of the Province of Mary-Land. - 1666.

American Antiquarian Society

American Folklore Society  Wiki  (Journal of American Folklore) Jstor  

Amerian Historical Association

AMERIKA
I Bristol som ju var utskeppningshamnen för många expeditioner västerut över Atlanten byggdes kyrkor. En av de finaste blev St Mary Redcliff som blev ett landmärke för skeppare. Här begravdes en man, John Jay som initierade expeditioner för att hitta det mystiska Hy Brasil 1480, och sheriff Richard Amerike, enligt traditionen en av Cabots uppbackare och Bristols kandidat till den person som Amerika uppkallats efter - inte Amerigo Vespucci, if you please, som Samuel Eliot Morison skriver (sid 163) i sin bok om upptäcktsresor i väst ”The Northern Voyages A D 500-1600. - 1971. 
  Se fö Lars Perssons uppsats ”Amerigo Vespucci och Amerrique-indianerna” i Indianklubbens årsbok 1971 ”Krigsörn och Kondor” s 49-159 där han torgför åsikten att namnet Amerika kommer sig av Amerriqueindianerna i Centralamerika. Den tesen kanske inte håller, man han tillintetgör fullständigt idén om att Amerigo Vespucci skulle ha något som helst med namngivningen att göra.

Andros, Sir Edmund 1637-1714


Annual Report Of The Board Of Regents Of The Smithsonian Institution .... - Washington : The Government Printing Office, 19… .. p.
   Skriftserie med mer naturvetenskapligt innehåll. Innehåller enstaka indianartiklar.  
   Blandas gärna ihop med den mer etnograftiskt inriktade:

Annual report of the Bureau of ethnology to the secretary of the Smithsonian Institution .. som ju är den skriftserie som är oumbärlig för den indianintresserade.
   Se även: BAE List of publications


Apes, William 1798-1839
Indiansk författare av mixed Pequot vit härkomst. Slogs för USA i 1812 år krig. Kämpade för Cape Codindianernas rättigheter. 
Skrev bl a ”A son of the forest” 1829 och "Eulogy on King Philip” 1836.
  Verk av och om Apes i Internet Archive.org.

Apostle to the Indians se Eliot, John

Aramepinchieue, dottern till en Kaskaskiahövding som 1693 gifte sig med Michel AcoLaSalles löjtnant och fick två barn med honom.  

Archives of the State of New Jersey 

Argall, Sir Samuel c.1572-1626

Arikaree indians   Figurerar i Neihardt’s Song of Hugh Glass och Song of the Indian Wars.

Arnold, Benedict 1741-1801  Figurerar i Brackenridges skådespel ”The Death of General Montgomery”. Källmaterial ang hans expedition till Quebec gavs ut av Kenneth Roberts ”March to Quebec” 1838 och han figurerar också i Roberts roman ”Arundel” 1930.


Arrow maker
 / Drama av Mary Austin

Arundel - Roman av Kenneth Roberts, se denne.

Ashley, William Henry c 1778-1838 Wiki
Virginiafödd pälshandlare. Blev guvernör över Missiour 1820 och sände expeditioner uppför Missouri till Yellowstonefloden (1822-23). Han anställde välkända ”mountain men” som Jededia Smith, Fitzpatrick, Jim Bridger och Jim Beckwourth.  Se: "The Ashley-Smith explorations and the discovery of a central route to the Paciific, 1822-1829, with the original journals" / by Harrison Clifford Dale.

Assacumbuit (fl 1696-1727)  Access ge. (NescambiousDCB
Abnakiledare som stödde frankrike i krigen mot de Amerikanska kolonierna, från Ft St Johns förstörande (New Brunswick 1696) till attacken på Haverhill, Massachusetts 1708. Han adlades av Ludvig XIV under ett besök i Frankrike 1706.
  Se även romanen Abenaki warrior av Alfred Kayworth.

Assiniboinindianer. - En grupp vars hemvist var de nordliga prärierna. Assiniboinerna figurerar i Neihardts ”Song of Three Friends”. 1921.

Astor, John Jacob 1763-1848
Tyskfödd handelsman, emigrerade till USA 1784. 1808 grundade han American Fur Company och 1817 hade han i det närmaste monopol på pälshandeln med handelsposter över prärier och Klippbergen så långt som till Astoria i väster vid Columbiafloden. Som bland de mest förmögna i USA drog han sig tillbaka från pälshandeln 1834.  Det finns en e-bok på svenska om honom. Se:

Rydén, Daniel
Astoria. - 2010.

Astoria. en stad nära Columbiaflodens mynning i nordvästra Oregon. Grundades som Fort Clatsop (1805) av Lewis & Clarkexpeditionen. 1811 gjorde JJ Astor platsen till en pälshandelspostering, men under 1812 års krig sålde Astor sina intressen till  britterna. Astoria återbördades emellertid åter till USA genom Fördraget i Ghent 1818.
 Washington Irvings bok ”Astoria”  (Vol 1,2,3) handlar just om pälshandeln i nordväst.

Atala
Romantisk berättelse av Francois René du Chateaubriand, publicerad på franska 1801. (På engelska av Caleb Bingham 1802). Ursprungligen tänktes Atala vara en episod i det större verket ”Les Natchez” och illustrerar delvis det Rousseanska konceptet att den ”primitive” människan är ädlare och mer känslosam än de som utgör det hyperciviliserade europeiska samhället. 
  Handlingen: Inledningsvis beskriver Chateaubriand landet kring Mississippifloden för att strax övergå till vad den gamla Natchezindianen Chatctas berättar för René, en ung fransman i exil. Chactas hade uppfostrats av spanjoren Lopez, men återvänt till sitt folk i vuxen ålder. Under ett indiankrig tas han till fånga av Muscogulges. Han flyr tillsammans med Atala, en kristen indianflicka som man antar är dotter till Muscogulges hövding och man söker en fristad hos den fromme eremiten M. Aubry.  Fastän Atala återbördar Renes kärlek så begår hon självmord efter att ha berättat att hon egentligen är dotter till spanjoren Lopez och en hustru till Muscoglehövdingen, vilka fått henne lova att bevara sin oskuld. En epilog berättar om hur M. Aubry dödas av cherokeeindianer och hur Chatctas och René dör under en indianmassaker utförd av fransmännen. 
  Victor Svanberg drar paralleller mellan Viktor Rydbergs roman ”Singoalla” och ”Atala”. Se hans diss. sid 133-139 i: Svanberg, Victor: Rydbergs Singoalla : en studie i hans ungdomsiktning. - 1923.
  Helmer Linderholm visar i sin essä ”Atala - den första indianromanen” (Sid 80-91 i:  Linderholm, Helmer: I de rödas värld. - 1983.) hur det som för många verkar vara en befängd indianbok i själva verket i mångt och mycket bygger resenärers berättelser och framför allt på jesuiternas relationer kring indianerna i området och annorstädes. 
  På svenska har Atala kommit i flera översättningar, den första 1802.

 

John James Audubon

Audubon, John James 1785-1851  +  Wiki
Birds of America (utan ill.)  +  Illlustrationerna kan ses här.
Om honom ”Life of Audubon
Hans ”Journal” (Om) publicerades 1929 och ””Letters” 1930. (Om)

Audubon är mest berömd som fågelmålare och naturvetare. Han hade som målsättning att avbilda Nordamerikas fåglar i en mer realistisk stil än vad som var vanligt förekommande.

                         Så gott som alla ornitologiska verk är inspirerade av hans konstnärsskap och hans standard. Han bedrev förstås studier i vildmarken och under sina färder nedför Ohiofloden träffade han Shawnee och Osageinidianer som han kom väl överens med. Audubon hade stor respekt för indianerna ”Whenever I meet Indians, I feel the greatness of our Creator in all its splendor, for there I see the man naked from His hand and yet free from acquired sorrow”.

Austin, Mary [Hunter] 1868-1934  + Wiki
Mary Austin kom som 18-åring till Kalifornien, där hon började studera indianernas liv vilket kom att bli huvudtemat för hennes litterära produktion.
Hennes första bok ”The land of little rain 1903, är en inkännande och sympatisk beskrivning av västerns öknar och livet där. Barnboken ”Basket woman” och skådespelet "The Arrowmaker" kan också nämnas bland mycket annat hon skrivet. Den senare ett slags kärleksdrama bland indianerna om en medicinkvinna missbelåten med sin roll som sådan och om hennes revanch när en ung hövding väljer bort henne för en annan kvinna

Bacon’s Rebellion 1676  wiki
leddes av Nathaniel Bacon (1647-76) en jordbrukare i Virginia som uppviglade folket att ta till vapen mot indianerna 1676, men kanske än mer en protest mot Guvernör William Berkeley. Bacon figurerar till en del i romaner av t ex William Alexander Caruthers.

Bancroft, George 1800-1891
Politiker från Massachusetts. Mest känd för sin 10-volymers ”History of the Colonization of the United States” (Reviderad 1876 till 6 volymer. (Kortversion förkortad av förf 1841. Vol 12.

Bandelier, Adolph Francis Alphonse 1840-1914.
Pionjärarkeolog född i Schweiz men kom till USA redan 1848. Forskning och publicerade skrifter främst om Mexico och New Mexicos förhistoria. Mer känd för sina populärromaner som t ex ”The delight makers” 1890, en historia om förhistoriska indianer i New Mexico och deras ledares förräderi mot de krigiska Navajos.

Barker, James Nelson 1784-1858 
Författare till det första indianskådespel av en amerikan som uppförts, nämligen
The INDIAN princess, or La Belle Sauvage,  publicerat 1808. Gutenberg.

Barnes, Charlotte Mary Sandford 1818-63.
Författare till romantiska melodramer såsom skådespelet "The Forest Princess" 1848 som handlar om Pocahontas.

Bartram, John 1699-1777   Arch.org
Amerikas första botanist, anlade ”Bartrams Gardens” ca 1728 i Philadelphia vilken beskrivs liksom sin upphovsman av Crèvecoeur i ”Letters from an American Farmer”.
Innan Bartram utnämndes till kungens botanist gjorde han flera resor som beskrivs i hans journaler. Bäst känd är ”Observations on the Inhabitants, Climate, Soil, etc…made by John Bartram in his travels from Pensilvania…to Lake Ontario : To which is annexed a curious account of the Cataracts of Niagara by mr Peter Kalm a swedish gentleman who travelled there". - 1751 "Reprint 1895”. 
   Kalm, Peter: The Cataracts of Niagara. - S 79-94.

Bartram, William 1739-1823  wiki  Arch.org
Son till John Bartram, även han botanist och följde fadern på många upptäcktsresor.
Han var en god målare av flora och fauna och gjorde en del viktiga antropologiska och ornitologiska undersökningar. Han är mest berömd för sin bok ”Travels through North and South Carolina, Georgia, East and West Florida, the Cherokee Country, the Extensive Territories of the Muscogulges, or Creek Confederacy, and the Country of the Chactaws”.- 1791. (17921793, 1794). En resebok som Coleridge kallade betydande, kanske p g a att Bartram som kväkare redovisar en filosofisk vision eller idé om den ”naturliga” människan och hans rika beskrivningar influerade bland andra Chateaubriand, Coleridge, Wordsworth och Lafcadio Hearn.

BASKISKA SPRÅKET
Baskiskan är ett urgammalt språk som oftast betraktas som ett pre-indoeuropeiskt isolat. Det finns emellertid funderingr kring ålderdomliga släktskaper t o m med ett ur kaukasiskt-dené (athabaskiska) språk. Se wikipedia. DNA-analyser motsäger inte direkt de teorier som förs fram. En tidig språkanalytiker vill föra baskiskan till någonting mellan finska och indianska språk. Se sid 219 och 229 i:
Vinson, Julien
An essay on the basque language. - 14 s. 
= Sid  219-233 i:
Webster, Wentworth
Basque legends / Collected…by Wentwort Websdter ; With an essay of the Basque language by Julien Vinson ; With Appendix Basque Poetry. - London : Griffith and Farran, 1879. - 275 s. : ill.


Baum, L[yman] F[rank] 1856-1919
Mest känd för sin barnbok ”The Wonderful Wizard of Oz” 1900, men också för en del otrevliga omdömen om indianerna som han tillskrivs. Se emellertid ”The Dakota years” i Wikipedia via länken ovan.

Beach, Rex [Ellingwood] 1877-1949
Romanförfattare från Michigan som tillbringade flera år i Klondike. Från Nordlandet fick han inspiration till flera romaner som t ex ”The Spoilers”. Indianer förekommer emellertid sparsamt. Några titlar översatta till svenska.

Beadle, Erastus 1821-94  archive.org
Berömd förlagsman och utgivare av ”dime novels”. Den första indianboken var "Malaeska, the indian wife of the White hunter” (Omslag)1860 av Ann S[ophie] Stephens  var den första bokserien som annonserades som en ”dollarbok för en cent”. Det sägs att den sålde 300.000 exemplar första året. Den följdes av hundratals liknande böcker som ägnade sig åt spännande berättelser kring gränslivet. Bland Beadles författare fanns ”Bruin” Adams, W F Cody (?), Edward S Ellis, Mayne Reid och Fred Whittaker. Efter 1880 tog berättelser om tågrånare och detektiver över handlingen istället för indianer och jägare.

Beckwourth, James P. (Jim) 1798-c 1867.  Arch.org  Wiki

Bennett, Emerson 1822-1905 arch.org
Skrev melodramatisk fiktion som mestadels utspelas vid gränsen. Han skrev över 50 romaner. Hans ”Prairie Flower" (1849) och dess sequel Leni-Leoti (1849) sålde 100.000 ex vardera. Andra böcker t ex "The League of the Miam" (1845) och ”Mike Fink” (1848)

Benton, Thomas Hart 1889-1975
Framstående konstnär som oftade målade motiv från mellanvästern. Självbiografi 1937: ”An artist in America”.

Berkeley, Sir William 1606-77.
Guvernör i Virginia 1642-1652 tills han blev avsatt av engelska parlamentet, men blev åter guvernör 1660 och var verksam som sådan fram till sin död. Efter några goda år tog en diktatorisk vilja över hans arbete och en prototyp till amerikansk revolution leddes av Nathaniel Bacon (Bacon’s rebellion). Upproret slogs ned men följdes av avrättningar och konfiskationer som fick den engelske kung Karl II (Charles II) att anmärka: ”Den gamle dåren har dödat mer människor i det där nakna landet än jag har gjort som revanch för mordet på min far”.

Bierstadt, Albert 1830-1902
Tyskfödd landskapsmålare av den s k Hudson River skolan, känd för sina petimeternoga väldiga dukar med motiv från Klippiga bergen och Yosemitedalen.

Bingham, George Caleb 1811-79
Fick sin utbildning som konstnär av Chester Harding. Målade ofta motiv från gränslandet. Utbildades vidare i Düsseldorf (Düsseldorfskolan) vilket man menar sänkte kvaliten på hans verk.

Bird, Robert Montgomery 1806-54  Archive.org
Skapade debatt angående romantikens syn på indianen. I synnherhet Cooper anklagades för att idyllisera amerikas urbefolkning. Som motpol mot detta skrev han den blodiga romanen "Nick of the Woods; or, The Jibbenainosay" (1837) Vol 1.- Vol 2.- ;  Rev utg 1852. 
 Handling: Mot slutet av revolutionskriget färdas kapten Roland Forrester genom Kentuckys vildskogar tillsammans med sin kära Edith. Edith tas till fånga av indianerna under en av deras raider påstådda massakrer. Den enda man som inte vill ta till vapen mot indianerna är en kväkare hånfullt kallad ”Bloody Nathan”. (Spoiler: Nathan är i hemlighet Nick of the Woods, the Jibbenainosay, eller djävulen, fruktad av indianerna därför att han skoningslöst dödar indianer som hämnd för mordet på hans familj. När han får reda på att shawneehövdingen Wenonga var ensam ansvarig för mordet på hans familj, förklär sig Nathan till indian och dödar Wenonga med sin tomahawk för att sedan aldrig återses och aldrig hemsöka skogarna mer. [Den historiske] George Rogers Clark räddar Roland och Editha från att dödas vid marterpålen.

Birds of America se: Audubon

Björkbarkskanoten
Här en enkel beskrivning hur man gör en sådan

Black Hawk 1767-1838 archive.org
Ledare för Sauk and Foxindianerna vilka vägrade flytta väst om Mississippi enligt fördrag pådyvlat dem 1804. Istället utmynnade det hela i vad som kom att kallas Black Hawks krig 1832. Hans självbiografi redogör för hans tolkning av fördraget och de följande krigshandlingarna.
Black Hawk
Autobiography of Ma-ka-tai-me-she-kia-kiak or Black Hawk
 /by Black Hawk, Sauk chief ; John Barton Patterson, Antoine LeClair. - Oquawka, Ill., 1882. - 230 p. 


Black Hawks krig 1832
The Black Hawk War, 1831-1832 / Compiled and edited by Ellen M Whitney ; with an introduction by Anthony F C Wallace. - springfield, Ill. :  Ilinois State Historical Library, 1970. - 722 p.
 Selections from manuscripts in the Illinois State Historical Library. - Bibliography p.  
 xix-xx.

Blackfoot
En grupp nordliga prärieindianer i Alberta och Montana. Figurerar i biografier skrivna av tidiga resande och pälsjägare. I Washington Irvings ”Adventures of Captain Bonneville” och i ”Life of Beckwourth”(Arch.org) finns de med. G.B Grinnell och J.W. Schultz har också skrivit om Blackfoots. Mer romantiskt skildrade är Blackfoot i Arthur Nevins operor vars musik är baserad på indianska tema.

Bleecker, Ann Eliza 1752-83.
Född i New York men kom att leva i en gränsby nära Albany. Hennes brevroman ”The history of Maria Kittle” 1797 handlar om en amerikansk kvinnas fångenskap hos indianerna under Sjuårskriget (French and Indian war).

Bonneville, Benjamin Louis Eulalie de 1796-1878
Amerikansk armeofficer stationerad vid gränsposteringar i västern. Hans permission på två år då han ledde en grupp pälsjägare i Klippiga Bergen är det centrala temat i Washington Irvings ”Adventures of Captain Bonneville, USA". - 1837. Se Irving


Boone, Daniel 1734-1820  Archive org sökning. Se i övrigt Filson.

Border romances  Jstor
En serie romaner av W.G Simms som utspelas i det koloniala 1800-talets sydstater. Hit räknas romanerna Guy Rivers, The Yemasse, Richard Hurdis, Border Beagles, Beauchampe,  Helen Halsey, Charlemont, The Cassique of Kiawah, Voltmeier och The Cub of the Panther.  Se Simms, W G.

Bostonmassakern
Revolutionärt utbrott strax innan Frihetskriget i mars 1770 som provocerats av brittiska trupper. Crispus Attucks, en ung man av blandad härkomst, indian-afroamerikan vard den första som dödades. Paul Revere gjorde en berömd etsning med motiv från händelsen.  

Boudinot, Elias 1802-39  arch.org
Cherokeeindian, redaktör för the Cherokee Phoenix 1818-35. Skrev också ”Poor Sarah; or the Indian woman". En roman som skrevs på cherokeealfabetet.

Bradford William, Wiki
Bradford, William 1590-1657 Arch.org
History of Plimoth Plantation. - 1651.

Brainerd, David 1718-47 arch org
Kalvinistisk missionär bland indianerna i Connecticut, New York och New Jersey. 
Hans erfarenheter publicerades delvis under hans livstid som ”Mirabilia Dei Inter Indicos", 1746 och "Divine Grace Displayed", 1746. Jonathan Edwards vars dotter Brainerd var förlovad med publicerade en journal ”An Account of the Life of the Late Reverend Mr David Brainered". 1749.

Brant, Joseph 1742-1807
Mohawkledare utbildad vid Elezer Wheelocks school. Ledde indianska trupper tillsammans med engelsmännen under Revolutionskriget.  Biografi om honom skriven av William Leete Stone, ”Life of Brant”, 1838. och han figurerar i Charles Fenno Hoffman’s Greyslaer.

Bridger, James 1804-81
Hjälte i många folklegender som t ex den som Neihardt baserade The song of Hugh Glass.
Handelsman, gränsman, och vägvisare i Fjärran Västern. Medlem av Ashleyexpeditionen 1822 och Jedediah Smith 1823. Den förste vite mannen som såg Great Salt Lake 1824 eller 1825. Besökte Yellowstone 1830. Grundade Fort Bridger 1843 vid Oregonspåret, visade vägen genom bergen via Bridger’s pass 1856, utforskade med andra Bozeman trail och var scout åt Bonnevilleexpeditionen. 

Brinton, Daniel Garrison 1837-99. Läkare och antropolog från Philadelphia. Gjorde ett pionjärarbete i ett försök att klassificera indianska grupper.

Brooks, van Wyck 1886-1963

Bry, Theodor de 1528-98
Tysk gravör och förlagsman. Tog hjälp av Hakluyt när han publicerade Collectiones Peregrinationum in Indiam Orientalem et Indian Occidentalem 25 folidelar 1590-1634. Dessa böcker på latin som omfattar reseberättelser av unikt slag är viktiga i sig, men innehåller också en mängd av de illustrationer som skildrar bl a nya världen.

Buffalo Bill 

Bulletin of the Massachusetts Archaeological Society se Massachusetts Archaeological Society

Buntline, Ned se E Z C Judson

Bureau of American Ethnology.  BAE List of publications