google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Kulturhistorisk encyklopedi F- 

 FAR WEST

De tidigaste forskningfärderna lälngs Stillahavskusten gjordes av Cabrillo och Drake. Spaniorerna anlade missionsbyar bland indianerna i Californien med början 1769. Missionsindianer figurerar i romaner som ”Ramona” (1884) av Helen Hunt Jackson och ”Isidoro” (1905) av Mary Austin och liv i Californien under den spanska tiden beskrivs av Dana i ”Två år för om masten”.

FAULKNER, WILLIAM 1897-
FERBER, EDNA 1887-1968

FIELD, RACHEL [Lyman] 1894-1942


FILSON, JOHN c 1747-1788.
Författare till ”Discovery, Settlement and Present State of Kentucke” 1784, den första historien om delstaten. Det mest berömda avsnittet i boken är förstås ”Adventures of Col. Daniel Boon" (sic), sannolikt baserad på Boones egen berättelse. Boken anses ligga till grund för Boones kommande berömmelse. Filson skrev också ”Map of Kentucke” samma år.


The Forest Princess. - [Skådespel] 1848 se äv: Barnes, Charlotte M S: 

Fort Michillimackinac eller Mackinac se Michillimackinac

FREMONT,  JOHN CHARLES 1813-1890
FREMONT, JOHN Charles 1813-1830
Tidig involverad i i kommeriseilla och vetenskapliga utforskanden av västra blivande USA...

FRENCH AND INDIAN WARS

FRENEAU, PHILIP M[orin] 1752-1832
The Indian Burying Ground  +

Fångenskapsroman
The history of Maria Kittle” brevroman av Bleecker, Ann Eliza 1752-83.

Glass, Hugh
Neihardt: The song of Hugh Glass

Grenville, Sir Richard c 1541-91
Brittisk sjöofficer. Förde befäl över en flotta på sju skepp som förde kolonister till ön Roanoke, 1585, ett företag som initierats och finansierats av sir Walter Raleigh. Grenville återvände året efter med förnödenheter, men alla kolonisterna hade lämnat området på Sir Franis Drakes skepp som passerat.

 Greyslaer roman av Charles Fenno Hoffman. (Om Joseph Brant)

Hoffmann, Charles Fenno 1896-1884  Ao
Greyslaer: A romance of the Mohawk - 1840.  Vol 1 ; Vol 2
  Ämnen: Joseph Brant : [The Kentucky Tragedie]  Kritik.
  Handling: I Mohawkdalen under frihetskriget fängslas Max Greyslaer, en ung advokat p g a patriotisk agitation. Han lyckas rymma till en beskyddare, Mr de Roos. De blir så anfallna av mohawker ledda av Joseph Brant.  De Roos och hans dotter Tyntie dödas, men en annan dotter, Alida blir tillsammans med Greyslaer (som älskar henne) tillfångatagna. Alida berättar hur hon tidigare blivit tvångsbortgift med skummisen Bradshawe. Trots att det äktenskapet uppdagas vara illegalt och trots att hon och Greysaler rymmer, vägrar hon att gifta sig med honom förrän hennes rykte är rentvått. Greyslaer tjänstgör därefter i frihetsarmén där under striderna också Alidas bror, Derrick blir dödad. Han hinner lämna en halvblodsson i Alidas vård, en son som ryktet säger är Alidas eget barn. Nedbruten av denna skandal bryter hon med Greyslaer vilken reser till Albany för att utmäta hämnd av Bradshaw, som han anser vara orsaken till deras bekymmer. Här utkämpas en strid men Bradshaw försvinner och man anser honom död. Greyslaer anklagas för mord på Bradshaw och räddas bara genom att jägaren Balt vittnar om att han dödat Bradshaw. När så ett dokument hittas som bevisar att pojken är Derricks son, kan Alida och Greyslaer gifta sig.   

Green Mountain Boys se Thompson, Daniel Pierce

Green Mountain Boys, miltär enhet. Irreguliär militia ledd av Ethan Allen, ursprungligen ämnad att försvara New Hampshires anspråk på Vermont (New Hampshires Grants) mot inblandingen av landjobbare från New York. Senare blev Vermontarna betydande i revolutionskriget då de tog Fort Ticonderoga. Vermont kallas Green Mountain state. 


Hennepin, Louis 1640-1701?
Belgiskfödd franciskanpräst som kom till Kanada 1675 och blev kaplan hos upptäckaren LaSalle som gav honom och Michel Aco i uppdrag att utforska övre Mississippidalen. I Minnesota blev de tillfångatagna av siouxer, men räddades av Duluth. Efter att ha återvänt till Frankrike publicerade Hennepin "Déscription de la Louisiana" 1683 och "Nouvelle Découverte” 1697 samt ”Nouveau Voyage” 1698. Intressanta berättelser så när som på att Hennepin starkt överdriver sin egen betydelse för expeditionen som leddes av Aco. Att de verkligen nådde Mississippis källor är omtvistat och hans beskrivning av flodens sydligare partier har han plankat av Membré.  (Om kritiken här och här)

Hennepin, Louis
A description of Louisiana / Translation by John Gilmary Shea. - 1880.

Hennepin, Louis
A new discover of a vast country in America. - Vol 1. -  Vol 2(alt 2)

The history of Maria Kittle” brevroman av Bleecker, Ann Eliza 1752-83.

The INDIAN burying ground, poem av Freneau i tio jambiska tetrameter quatrains. - Ursprungligen publicerad i Miscellaneous works 1788.

Hoffmann, Charles Fenno 1896-1884  Ao
Greyslaer: A romance of the Mohawk - 1840.  Vol 1 ; Vol 2
  Ämnen: Joseph Brant : [The Kentucky Tragedie]  Kritik.
  Handling: I Mohawkdalen under frihetskriget fängslas Max Greyslaer, en ung advokat p g a patriotisk agitation. Han lyckas rymma till en beskyddare, Mr de Roos. De blir så anfallna av mohawker ledda av Joseph Brant.  De Roos och hans dotter Tyntie dödas, men en annan dotter, Alida blir tillsammans med Greyslaer (som älskar henne) tillfångatagna. Alida berättar hur hon tidigare blivit tvångsbortgift med skummisen Bradshawe. Trots att det äktenskapet uppdagas vara illegalt och trots att hon och Greysaler rymmer, vägrar hon att gifta sig med honom förrän hennes rykte är rentvått. Greyslaer tjänstgör därefter i frihetsarmén där under striderna också Alidas bror, Derrick blir dödad. Han hinner lämna en halvblodsson i Alidas vård, en son som ryktet säger är Alidas eget barn. Nedbruten av denna skandal bryter hon med Greyslaer vilken reser till Albany för att utmäta hämnd av Bradshaw, som han anser vara orsaken till deras bekymmer. Här utkämpas en strid men Bradshaw försvinner och man anser honom död. Greyslaer anklagas för mord på Bradshaw och räddas bara genom att jägaren Balt vittnar om att han dödat Bradshaw. När så ett dokument hittas som bevisar att pojken är Derricks son, kan Alida och Greyslaer gifta sig.  

Hugenotter


Unknown


Hutchinson, Anne 1591-1643.  Death of
Emigrerade från England till Massachusetts 1634. Höll informella veckomöten med kvinnor i kolonin där de diskuterade förra söndagens predikan och predikade ett ”nådens förbund” ("covenant of grace”) som grundades i tanken om individens individuella och direkta intution av det gudomliga, som en motsats till ”covenant of works” som baserades på lydnad inför kyrka och stat. Guvernör Winthrop bannlyste henne från kolonin. Hon tog sin familj till Roger Williams Rhode Island-koloni 1638 och sedan flyttade hon  till New York 1642 där sedan indianerna, 20 augusti 1643, massakrerade alla i hennes familj förutom en av döttrarna. Detta hände under de skärmytslingar som kom att kallas Kiefts krig. Hutchingtons familj som levde relativt isolerade och blev offer under orostiden.

I
Iberville, Pierre Le Moyne Sieur de 1661-1706.
Fransk-kanadensisk upptäcktsresande. Ledde fem expeditioner mot engelsmännen 1686-97. Även om hans vågade attacker oftast var framgångsrika saknade han stöd från hemlandet och lyckades inte bryta engelsmännens dominans över Hudson Bayområdet. Senare när han övergivit nordlandet koloniserade han Old Biloxi (Fort Maurepas) 1699 och Mississippis mynning, som han var den förste att bevisa förekomsten av. Kolonin där flyttades efterhand mot Mobile. Han var en duglig administratör och under senare krigshandlingar intog han Nevis och St Christopher, och planerade att ta Boston och New York, men han dog av gula febern i Havanna.

In our time (I vår tid) - Ernest Hemingway
15 noveller av Ernest Hemingway publicerade i Frankrike 1924 och sedan i USA året efter. Nästan alla rör livet i Mellanvästern. Indian camp,The Doctor and the Doctors Wife och andra berättar om Nicks, författarens ungdoms alter ego, som växte upp i trakten av Stora sjöarna och som under sin uppväxt lärde sig livets villkor genom fadern, läkaren och genom bekantskapen av indianska vägvisare och deras familjer.

Indian burying ground av Philip Freneau (Analys) Jstor
Dikt av Philip Frenau 1752-1832 (poet från en Hugenottsläkt). Dikten publicerades Miscellaneous Works, 1788. I tio jambiska tetratemeter beskrivs med sympati villkoren för det nomadiska liv som indianska jägare levde och som vanligen(?) begravdes i sittande ställning tillsammans med föremål föreställande föremål kopplade till deras liv och leverne. Freneaus behandling av de odödliga ”skogens barn” påverkade starkt författare som Walter Scott och Thomas Campbell som speglade hans bilder i deras egen diktning.Indian Country Today

The INDIAN princess, or La Belle Sauvage, skådespel av James Nelson Barker 1784-1858, publicerad 1808. Det första indianskådespelet av en amerikan som uppförts. (Rogers Ponteach 1766??) och det första som använde Pocahontaslegenden. Skådespelet var en slags musikal med akompanjerande sånger. ”An operatic melodrama”. Gutenberg.

Indian Princess, The or La Belle Sauvage
Skådespel av J N Barker publicerat 1808. Det första skådespel som handlar om indianer och Pocahontas och med musik, kallat en operatisk melodram. Skådespelet omformades av en engelsman till ”Pocahontas or the Indian Princess” och spelades i London 1820. Baserades på John Smiths ”General history of Virginia” men flödar över av romantiska övertoner och karaktärerna beskrivs som konventionella.

Indian Student av Philip Frenau
Dikt av Freneau, publicerad i Miscellaneous Works, 1788. Ett kort stycke i jambisk tetrameter. Berättar om Shalum som togs från sin stam vid Susquehanna för att sedermera utbildas vid Harvard, men som till slut lämnade civilsationen för att dö i sina hemlands skogar. 

Indianskådespel.
Arrow maker / Drama av Mary Austin
Barker J M Indian princess Gutenberg.
Barnes, Charlotte M S: The Forest Princess
Rogers: Ponteach

INGRAHAM, PRENTISS 1843-1904
Lycksökare och författare till mer än 600 tjugofemöresromaner (dive novels) varav ett par hundra handlar om hans vän Buffalo Bill (William Cody). Han skrev också Montezuma och en del andra populära skådespel. 

INMAN, HENRY 1837-99.
Son till konstnären Henry Inman. Tjänstgjorde under militära åtaganden i västern, sedan journalist i Kansas och skrev berättelser om livet i västern som ”The Old Santa Fe Trail”, 1897. ”The Great Salt Lake Trail”, 1898 (med finansiell hjälp av W F Cody, Buffalo Bill) och ”Buffalo Jones Forty Yeadrs of Adventure”, 1899.

IROKESER
Irokeserna var gamla i östra Nordamerika, men vi skulle aldrig kallat dem irokeser om det inte vore för de likaledes gamla folket baskerna. Folk från Nordmandie och Baskien tillhörde de nu glömda och i historien anonyma personer som fann de torskrika fiskebankarna ”Grand banks” uanför New Foundland på 1500-talet. Baskerna umgicks mestadels med folk som talade språk tillhörande den andra stora språkgruppen i östra Nordamerika, algonkinerna. De bebodde landet längs nordöstra Atlantkuseten från södra Labrador till New England, och vidare söder och västerut, inkluderande stränderna längs St Lawrenceviken. Här uppstod ett handelsspråk (jargon) som var en blandning av baskiska och algonkin. Av orden i det pidginspråket har ett speciellt överlevt och det var ett ord som betecknade ett fruktat indianfolk som bodde i inlandet och vars krigare stundtals kom ner till St Lawrence för att handla. Basker och algonkiner kallade detta folk på sitt pidginspråk Hilokoa ”mördarfolket”. Algonkinfolken i området talade vid den här tiden r-algonkinska dialekter som gjorde att de inte uttalade de l-ljud som finns i baskiska och andra europeiska språk
så de hörde ordet som Hirokoa. När fransmännen senare blev dem som koloniserade St Lawrenceviken under 1600-talet tog det ordet Hirokoa och anpassade det till sitt eget språk och på så sätt blev ordet för irokeser i området ”Iroquois” och så säger man fortfarande i Kanada, under det att folket i staten New York sedan länge ändrat uttalet så att ordet där nu låter som ett rim på ”Illinois”.

Irving, Washington 1783-1859
Astoria. - 1836.
Irving, Washington 1783-1859
Adventures of Captain Bonneville, USA. - 1837
Om Bonneville wiki.

Isidro, (1905) roman av Mary Austin


Jackson, Helen Hunt

Jewitt, John R. (John Rodgers), 1783-1821
The adventures of John Jewitt : only survivor of the crew of the ship Boston during a captivity of nearly three years among the Indians of Nootka Sound in Vancouver Island / Edited and with an introduction and notes by Robert Brown. - London : C. Wilson, 1896. - 256 p. : ill.
  Index.

Jewitt, John R. (John Rodgers), 1783-1821
A journal kept at Nootka Sound / by John R. Jewitt, one of the surviving crew of the ship Boston, of Boston, John Salter, commander, who was massacred on 22nd of March, 1803, interspersed with some account of the natives, their manner and customs.


Jones, James Athearn 1791-1854   (Arch. Org.)
Född i Massachusetts, författare och redaktör. Uppenbarligen uppvuxen nära New Englands indianer gav han ut ett  antal böcker som han uppfattade det bygger på indiansk tradition: "Tales of an indian camp Vol 123" (1829) ; Reviderad utgåva året efter med titeln ”Traditions of the North American Indians” Vol 12  3. - (1830) (Även Kindle) som utgör 56 romantiska ”legender” baserade just på folklore från Östra skogslandet och prärierna. 
(Övrigt: En tidig diktsamling var mycket populär ”The Lay of a Mountain Spirit”. En roman med handlingen förlagd till frihetskriget är ”The Refugee” 1825. Ytterligare en roman är "Haverhill ; or Memoirs of an Officer in the Army of Wolfe”. Vol 1 o 2. - (1831).
Biografi Jstor. Äv Oxford index.

Kalm, Peter: The Cataracts of Niagara. - S 79-94 i Bartram, John: ”Observations on the Inhabitants, Climate, Soil, etc…made by John Bartram in his travels from Pensilvania…to Lake Ontario : To which is annexed a curious account of the Cataracts of Niagara by mr Peter Kalm a swedish gentleman who travelled there". - 1751 "Reprint 1895”. 

KALVINISM - jfr Hugenotter
Teologiskt system som fått sina uttryck i t ex Reformerta och Presbyterianska kyrkor. Teologin har sitt ursprung i John Calvins reformationstankar, alltså han var en fransk protestant. Han skiljer sig från Luther främst genom åsikter om nattvarden men mest är nog kalvinismens särmärke tron på predestinationen. I New England anammande de flesta kolonisterna, både puritaner och pilgrimer, den kalvinistiska tanken på gudsstaten. En sådan idé som ofta tagit sig uttryck inom både trädgårdskonst som stadsplanering fick sitt mesta uttryck hos hugenotterna, som också spelat en synnerligen viktig roll för vad som utspelades i Nordamerikas kolonialhistoria. 

KANE, PAUL 1810-1871

Kane, Paul 1810-1871
Wanderings of an artist among the Indians of North America : from Canada to Vancouver's island and Oregon through the Hudson's Bay Company's territory and back again. - London : Longman…, 1859. - 528 p. : ill. 

Gehmacher, Arlene 
Paul Kane: Life & Work. - Tortonto : University of Toronto, Massey College, 2014. - 85 p. : ill. (Art Canada Institute).

LANCASTER COUNTY och irokesernas anspråk på land som de erövrat. 
Under förhandlingarna i Lancaster 1744 gjorde irokeshövdingen Canastatego en del uttalanden som diskuterats. Bla a rådde han engelsmännen att forma sin statsbildningen i stil med irokesernas, vilket Benjamin Franklin faktiskt lyssnade till. Ja han t o m tryckte och publicerade ett antal fördrag mellan englesmännen och indianerna. Canasatego gjorde också anspråk på att vara ursprungsinvånare i land som de aldrig bebott. Kanske rör det sig om en viss språkförbistring, men likaså menade han att irokeserna hade kuvat Delawarerna (Lenape) och att dessa var ”kvinnor” som inte hade rätt att sälja eller köpa land. Antingen var Canastego en uppkomling med väldig svada eller så var han faktiskt irokesernas överhövding vid tiden. Forskarna är inte eniga. Vid fördraget i Lancaster 1744 har han emellertid huvudrollen. Här menar han att de vita befann sig på land som tillhörde indianerna, ett land som irokeserna hade erövrat i både Maryland och Virginien. Hur många av de indianer som lämnat landet där hade egentligen besegrats av irokeserna? Ingen kan säga det med säkerhet. T ex Piscataway-Conoys drog norrut för att bli gäster hos irokeserna efter det att konflikter med Marylandsborna blev outhärdliga. Kanske säger Jennings, betydde ”erövrade” något svagt annorlunda i irokesernas vokabulär. Vad dessa påstått besegrade Conoys anbelangar så struntade en del av dem helt i både irokeser och Pennslvanien och förenade sig med Ohiodelawarerna. Några andra stannade kvar, när Marylandborna inte längre såg dem som indianer, och kom att kallas ”Wesorts” eller ”Brandywinefolket” vilket f ö antyder att en del Brandywine Delawarer kan ha flyttat ihop med dem. En grupp av dessa indianer har återuppstått under 1900-talet under namnt Piscatawaystammen.  (Jennings Ambigous, s 360). 
Piscataways, Cedarville bands Piscataway-Conoys website mer länkar

LANCASTERFÖRDRAGET 1744

1744
Fördraget i Lancaster 1744 

Marshe, Witham
Lancaster in 1744
 : Journal of the treaty at Lancaster in 1744, with the Six nations / by Witham Marshe ; annotaded byWilliam Henry Egle ed. - Lancaster, Pa : The New Era Steam and Job Print, 1844. - 30 p.
  Ögonvittnesskildring av Marshe. - Esther Mountour.

  FördragstextenThe Land of Little Rain [Digital fulltext här/ Essäsamling av Mary Austin. 1903.
  Utspelas i landet mellan high Sierras söderut från Yosemite…bortom Death Valley och in i Mojaveöknen. Ur innehållet ”Shshone Land”, ”The Basket maker”. Här förekommer en hemlängtande shoshonsk medicinman som lever bland Paiuteindianerna ; en frånskild Paiutekvinna som ägnar sig åt sin son och konstfärdig korgflätning, mest av estetiska skäl. 


Leland, Charles Godfrey 1824-1903. Wiki
Författare och förläggare från Philadelphia, humorist och folklorist. Gav ut en av de första mytsamlingarna bestående av nordostalgonkinska muntlig tradition från Mikmaq och kringboende stammar. Insåg likheterna med vissa mytolgiska gestalter i nordisk mytologi. Somliga hävdar att han lagt berättelserna tillrätta för att hävda den tesen.
  Leland var stadsbo men hade tillbringat en del tid som barn på landsbygden i New England. Leland bekymrade sig över framåtskridandeets urbanisering och medföljande slumtillvaro i städerna. Själv var han mer påverkad av romantiska europeiska riktningar och influenserna var Fichte, Schelling och andra tyska romantiker. Han bodde tidvis i Tyskland, mest i Heidelberg och München. De tyska romantikernas teori kring folklore som speglar en djupgående länk mellan ett folk och den plats de lever intresserade mest och användes för att se detsamma bland indianerna.  Detta skall då enligt somliga forskare ligga till grund för en ”romantisk” vanföreställning om indianerna som särskilt beroende av landet de lever i. Att man hade en särskilt kontakt med miljön och att man därför också blev ett slags environmentalister (naturvårdare).  Indianska legender tänkte Leland skulle visa att de indianska grupperna motsvarade det tyska poetiska begreppet ”Volk”.  Och själv menar han, skulle ha kunnat förstå landskapet bättre, om han studerat de indianska myterna redan som barn. Se nedan Leland och Prince 1902, s 18). Leland såg sig själv som en brygga mellan indianerna som ju var nära utrotning och deras erövrare. Här ser vi en startpunkt för civilisationströtta Kanadensare och andra som till slut ville ”go native” och som började se det försvinnande indianska som en romantisk idealtillvaro. Detta kom också bland en mängd forskare att missuppfatta den indianska anpassningen till landet de levt i, missuppfatta det med den romantiska vanföreställningen bland somliga entusiaster.
 Angående denna missuppfattning och andra se också ”Indianen som naturskyddare” :
 Eller som Ann Christine Hornborg uttrycker det: ”An environmental ethic cannot, of ourse, be found in either the Mikmaqs’ or some othr Native group’s genetic code. But there is no way of ignoring the fact that historical documents, missiionaries’ stories or contemporary ethnographic rtext give glimpses of a close Native attachment to places and an ethic of caring. These glimpses can not simply be dismissed as concealed Romanticism, or obiouss constructions by Western authors, or images created to satisfy the wishes of the reader.” Hornborg, A-C: Mikmaq landscapes. - 2008 s. 53.

Leland, Charles Godfrey, 1824-1903
The Algonquin legends of New England : or, Myths and folk lore of the Micmac, Passamaquoddy, and Penobscot tribes / by Charles Godfrey Leland. - London : Sampson Low, Marston, Searle & Rivington, 1884. - 379 p. : ill.

Leland, Charles Godfrey, 1824-1903
Kulóskap the master, and other Algonkin poems / Translated metrically by Charles Godfrey Leland and John Dyneley Prince. - New York : Funk & Wagnalls, 1902. - 370 p. : ill.
 ”Life of Brant”, 1838- biografi om Joseph Brant av William Leete Stone.

Longfellow

Mackinac se Michillimackinac

Maquinna, nootkahövding

Massachusetts Archaeological Society // Bulletines


Michillimackinac eller Mackinac
Michillimackinac eller Mackinac är ett namn som betecknat tre närliggande platser: sundet som utgör en kanal mellan Lake Michigan och Lake Huron ; en ö i sundet  ; och en udde vid nortvästra  stranden. Mackinac är den förkortade formen av namnet som gradvis blev vanligt och som nu är namnet på sundet och och ön. Ett ställe på norra stranden blev känd som Point Saint-Ignace efter missionsbyn som anlades där av jesuiterna 1671 när Jaques Marquette kom dit med sina följeslagare av Huron och Ottawaindianer som hade drivits västerut av siouixerna från missionsbyn La Pointe-Du-Saint-Esprit vid Chequemagon Bay, Lake Superior. 1700 flyttades indianerna till Detroit.  
1679 byggde sieur de La Salle ett fort på sydstaten. Den var ett fäste mellan 1683-1700. Ett njytt fort byggdes 1752  men det föll i engelmännens händer 1761, och brann dessuto ned 1762, återuppbyggdes 1763  och föll så i händerna på Ojibwas under Pontiacs uppror.
1778 byggde North West Company en handelsstation på norrsidan. Michilimackinac befann sig i det område som överläts till USA 1783 men var ändå i britternas händer fram till 1796 (Bay’s treaty). Vid utbrottet av 1812 års krig angreps Mchillimacniac och föll i britternas händer till kriget slut. Försök gjordes att återerövra det och vid krigsslutet 1814 blev det så i kraft av fredsslutet i Ghent. Se t ex
Wood, Edwin Orin, 1861-
Historic Mackinac; the historical, picturesque and legendary features of the Mackinac country / by Edwin O. Wood. - New York : The Macmillan compmany, 1918.
    Vol 1. - 678 s. : ill.
   Vol 2. - 773 s. : ill. -  Bibliography - Index.
"Volume II is largely a collection of extracts from books long since out of print, all of which will ever hold an important place in the story of the "Fairy Isle"."--Foreward to vol.II.


MillerJoaquin  1837-1913 (e g Cinncinatus Hiner Miller)  Wiki
Life Amongst the Modocs: Unwritten History. - Bently, 1873. - 417 s. 

Mirabilia Dei inter Indicos, or, The rise and progress of a remarkable work of grace amongst a number of the Indians in the provinces of New-Jersey and Pennsylvania / by David Brainered. - 1746.

MONTOUR, MADAME
Madame Montour 1667- ca 1753 var en tolk, diplomat och lokal ledare. Hon var av algonkinskt och franskkanadensiskt ursprung.


My Lady Pokahontas [Roman] 1885 se: Cooke, John Esten

Neihardt, John G.
         Cycle of the west
         Neihardt Center Online Store
         Song of Hugh Glass


"Nick of the Woods; or, The Jibbenainosay" (1837). Se Bird, Robert Montogomery.

NORDISK MYTOLOGI OCH INDIANER se Leland, C G

Oriskany 6 aug 1777
Bilharz, Joy
Oriskany : a place of great sadness : a Mohawk valley battlefield ethnography / Joy Bilharz with assistance from Trish Rae. - Boston, Ma : Northeast Region Ethnography Program, National Park Service, 2009. - 177 p. : litt. - (Fort Stanwix National Monument special ethnographic report) 

PARKMAN, FRANCIS

Paulding, J K

Petroglyfer - Se  
Nine Mile Canyon + (Sökn) Petroglyph site
American Indian Rock Art in Oregon and the Pacific Northwest. - Oregon Archaeological society, 2008 : winter)

PISCATAWAYS
LANCASTER COUNTY och irokesernas anspråk på land som de erövrat. 
Under förhandlingarna i Lancaster 1744 gjorde irokeshövdingen Canastatego en del uttalanden som diskuterats. Bla a rådde han engelsmännen att forma sin statsbildningen i stil med irokesernas, vilket Benjamin Franklin faktiskt lyssnade till. Ja han t o m tryckte och publicerade ett antal fördrag mellan englesmännen och indianerna. Canasatego gjorde också anspråk på att vara ursprungsinvånare i land som de aldrig bebott. Kanske rör det sig om en viss språkförbistring, men likaså menade han att irokeserna hade kuvat Delawarerna (Lenape) och att dessa var ”kvinnor” som inte hade rätt att sälja eller köpa land. Antingen var Canastego en uppkomling med väldig svada eller så var han faktiskt irokesernas överhövding vid tiden. Forskarna är inte eniga. Vid fördraget i Lancaster 1744 har han emellertid huvudrollen. Här menar han att de vita befann sig på land som tillhörde indianerna, ett land som irokeserna hade erövrat i både Maryland och Virginien. Hur många av de indianer som lämnat landet där hade egentligen besegrats av irokeserna? Ingen kan säga det med säkerhet. T ex Piscataway-Conoys drog norrut för att bli gäster hos irokeserna efter det att konflikter med Marylandsborna blev outhärdliga. Kanske säger Jennings, betydde ”erövrade” något svagt annorlunda i irokesernas vokabulär. Vad dessa påstått besegrade Conoys anbelangar så struntade en del av dem helt i både irokeser och Pennslvanien och förenade sig med Ohiodelawarerna. Några andra stannade kvar, när Marylandborna inte längre såg dem som indianer, och kom att kallas ”Wesorts” eller ”Brandywinefolket” vilket f ö antyder att en del Brandywine Delawarer kan ha flyttat ihop med dem. En grupp av dessa indianer har återuppstått under 1900-talet under namnt Piscatawaystammen.  (Jennings Ambigous, s 360). 
PiscatawaysCedarville bands Piscataway-Conoys website mer länkar

PLYMOUTH KOLONIN

Pocahontas i skönlitteraturen:
Barker, J M: The Indian Princess [Skådespel]
Barnes, Charlotte M S: The Forest Princess. - [Skådespel] 1848. 
Cooke, John Esten: My Lady Pokahontas [Roman]. - 1885.

Pokagon, Simon 1830-1899      Potawatomi. Wikipedia.
Pokagon, Simon

O-gî-mäw-kwě mit-i-gwä-kî (Queen of the woods) 
: Also brief sketch of the Algaic language / by Chief Pokagon. - Hartford, Mich. : C H Engle, 1899. - 255 p. : ill.
   Biography of the chief by the publisher.

Pokagon, Simon 1830-1899
The red man's rebuke. - Hartford, Mich. : C. H.Engle, 1893. - 16 p. : ill.
Written partly in reaction to the occasion of the World's Columbian Exposition, held in Chicago, Ill., in 1893. - Brief obituary of Simon Pokagon, excerpted from an unidentified newspaper [ca. 1899], laminated on the inside back cover.

Posey, Alexander Lawrence (Chinnubbie Harjo, Creek)1873-1908. Wikipedia
The poems of Alexander Lawrence Posey / Collected and arranged by Minnie H Posey ; with a memoir by William Elsey Connolly . - Topeka, Kan. : Crane Printers, 1910. - 192 p.
   Alex Posey, the Creek Indian Poet.

RADISSON, PIERRE ESPRIT

Radisson, Pierre Esprit
Voyages of Peter Esprit Radisson, being an account of his travels and experiences among the North American Indians, from 1652 to 1684 / by Radisson, Pierre Esprit, 1636?-1710 ; Transcribed from original manuscripts in the Bodleian Library and the British Museum ; Scull, G. D. (Gideon Delaplaine), 1824-1889. - Boston : Prine Society,1885. - 385 p. - Index.

RELGIÖSA MINORITETER BLAND INDIANERNA

German Palatines 1710 bad de om land i Schoharie Valley, bland mosaikerna. Theyanoguin (Hendrick) beviljade detta genom Guvernör Hunter vid sin återkomst från London och de flyttade till Schoharie hösten 1712.

Richardson, Major (John), 1796-1852 Canada
Wacousta, or the Prophecy : A tale of Canadas / by Major Richardson. -  Revised edition - New York : Dewitt & Davenport,  1851. - 223 p.
  Originalet i 3 volymer 1832,  en roman från gränsen baserad på ottawahövdingen Pontiacs öden. Boken blev ett slags litterärt uttryck för kanadensisk nationalism. Hans ”War of 1812" (1842) räknas som början på vetenskaplig historieskrivning i Canada.

Richardson, Major (John), 1796-1852 Canada
War of 1812 : with notes and a life of the author / by Alexander Clark Casselman. - Tortonto : Historical publishing, 1902. - 320 p.: ill. - Index.
  Orig: 1842.

ROANOKE KOLONIN


Roberts, Kenneth 1885-1957
Roberts, Kenneth 
  Se t ex: West, Herbert Faulkner: The works of Kenneth Roberts.

Rowlandson, Mary [White] c 1635- c 1678.
Mary Rowlandson var dotter till nybygaren i Lancaster, Massachusetts John White. 1656 gifte hon sig med Joseph Rowlandson, en präst i Kongregationalistkyrkan. Under Kung Philips krig attackerade Narragansetter och Wampanoager (inklusive Weetamoos Pocassetts) Lancaster 10 februari 1676 och Mary togs tillsammans med sina barn som fångar av indianerna. Maken var i Boston för att hämta förstärkningar vid tillfället. Fångenskapen för Marys del varade i 11 veckor och 5 dagar tills dess lösensumma betalades för henne och hon återvände till de vita. Hennes berättelse om händelserna är en av de mest populära exemplen på amerikansk 1600-talsprosa och har trycks ett trettiotal gånger. Den publicerades i Cambridge 1682 som "The Soveraignty & Goodness of God, Together with the Faithfulness of His Promises Displayed; Being a Narrative of the Captivity and Restauration of Mrs. Mary Rowlandson”.(+) I klar prosa skildrar Mary Rowlandson farorna som nybyggarna utstod, deras förakt för indianerna, deras beroende av bibel och religion, och hur de behandlases som fångar hos indianerna. Man kan se den framställnngen som ett yttre sätt att berätta, kanske för att tillfredsställa kyrka och allmänhet. Mellan raderna skymtar man en helt annan och mer postitiv bild av indianerna, något som ju var en ganska vanlig erfarenhet bland fångar hos indianer.
Boken är den första i genren fångenskap och flykt som blev en populär litterär genre under nybyggartiden.
  1:a upplagan av boken har inte kunnat återfinnas. Länken ovan går till andra upplagan publicerad samma år. De tidigaste utgåvorna innehåller också ett förord av Increase Mather och avslutas av en predikan hållen av Joseph Rowlandson 1678.

Rydén, Daniel
Astoria. - 2010.


Schoolcraft, Herny Rowe 1793-1864.
Archive.org

Simms, William Gilmore 1806-1870. Om Simms arch.org
En romanförfattare som kallats systaternas Cooper, bl a för sin sympatiska inställning till amerikas urbefolkning. (Jfr bok tillgänglig på Amazon:An Early and Strong Sympathy: The Indian Writings of William Gilmore Simms / Ed John Caldwell Guilds, Charles Hudson. - 2003.) 


Smith, John
Advertisements for the Unexperienced Planters of New England…Bok av Kapten John Smith. Se denne

Smith, John, 1580-1631
A description of New England : or observations and discoveries in the north of America in the year of Our Lord 1614 : with the success of six ships that went the next year, 1615. - Boston : William Veazie, 1865. - 89 p. : Index.

Stone, William Leete

Strubberg, Friedrich Armand (pseud Armand) 1806-89
Tysk författare som uppehöll sig i USA 1826-29 och som kolonist i Texas 1839-54. Hans upplevelser ligger till grund för många romaner som skildrar tyskars liv i koloniala Sydvästern, indianerna och gränslivet. Inga böcker översattes till engelska, men han  upplevdes i Europa som en motsvarighet till J F Cooper.  Om och av här:

ThompsonDaniel Pierce 1795-1868
  Ethan Allen och Benedict Arnold figurerar i romanen ”Green Mountain boys” 1839. 
Sparsamt med indianer men se sid 188Thompson, [James] Maurice 
Alice of Old Vincennes   wiki
  En roman om Nordvästterritoriet och George Rogers Clark.
  Alice Tarleton, barn i en gammal kolonialfamilj kidnappas av Gaspard Roussilon en fransk indianhandelsman och växer upp vid odlingsgränsen  i Vincennes i trakterna av Wabash, Indiana. När revolutionskriget utbryter stöder hon George Rogers Clark och romanen handlar hvudsakligen om hur han erövrar Vincennes åt patrioterna (1779) Alices har en kärleksaffär med den aristokratiske Löjtnant Beverly, en av Clarks officerare som blir accepterad när hennes rätta härstamning blir känd. Andra figurer i berättelsen inkluderer Père Beret prästen, den gamle gränsspejaren Oncle Jazon och hans vän Simon Kenton samt Alices unga kamrat René de Ronville.

Thwaites, Reuben G

Weetamoo  Wiki
History of American Women

Whitmanmassakern

Brouillet, J B A 1813-1884
Authentic account of the murder of Dr. Whitman and other missionaries, by the Cauyuse indians of Oregon, in 1847, and the causes which led to the horrible catastrophe. - Portland : McCormick, 1852. - 108 p.

© Staffan Jansson 2017