google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Kulturhistorisk encyclopedi W

Weiser, Conrad 1696-1760
Tolk, indiankännare, medlare och vägvisare i det koloniala Nordamerika. Född i Tyskland. Kom tidigt till Amerika och tillbringade vintern 1712-13 bland irokeserna

Weiser, C. Z.
The life of (John) Conrad Weiser, the gerrman pioneer, patriot and patron of two races / by C Z Weiser. -2 ed. -  Reading, Pa : Daniel Miller, 1899. - 140 p.
 1st ed. 1876.

Walton, Joseph S.
Conrad Weiser and the indian policy of colonial Pennsylvania / Joseph S Walton. - Philadelphia : George W Jacobs, 1900. - 420 p. : Index.

Wheelock, Eleazar 1711-1779. Missionär bl a bland irokeserna. Grundade Dartmouth c.
Skrifter av

Williamson, Peter 1730-1799 Fångenskapsberättelse, fånge hos Cherokeer.© Staffan Jansson 2017