google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Indianer på film

Litt:
Hollywood’s indian : The Portrayal of the N ative American in Film / Peter C. Rollins and John E. =’Connor, editors. - Lextington, Ky. : The University Press of Kentucky, 1998. - 226 p. : ill. - Index.

Uppfattningen som Europeer och Amerikanare har haft kring representationer av den Nordamerikanske indianen har varit såväl emotionell som motsägelsefull.  Antingen vän eller fiende, sällan en komplex vanlig människa som värdesätts på egna villkor.
 Vi kännertill begreppet ”den ädle vilden”, en uppfattning om Nordamerikas indianer som har sitt ursprung i romantiken och upplysningstidens Frankrike, då tanken på den oförstörda ursprungsmänniskan sysselsatte författare, filosofer och konstnärer.
  I sinom tid kontrasterade den romantiska uppfattningen om indianen som ädel vilde mot alla ”fångenskapsberättelser” som uppstod i New England efter King Philips krig och efter de långvariga krigen mellan fransmännen och indianerna i Kanada och nybyggarna i New England och som lade grunden till den absolut motsatta bilden av indianen. Han blev person som i stort var lierad med de djävulusiska krafter som dolde sig i New Englands skogar. (New England som djävulens räjonger skymtar f ö än i dag i romaner t ex  av Stephen King och Lovecraft).
  Spelfilm och Tv-film, dagens populära konstarter forsätter att presentera en bild av ursprungsamerikanen som egentligen berättar mer om nutida företeelser i vår moderna dominanta kultur än de berättar om indianen. Man bör nog nyansera bilden av såväl indianromanen, spelfilmen och de levande aktörerna i västern. Exempelvis har vi ju i vår egen tid en stark respekt för indianen som naturvårdare och ekolog. Han värnar om naturen och dess värden. Något som de flesta i den dominerande västerländska kulturen också stätter högt på en värdeskala. Många kan nog också tänka sig likt många av de i västern agerande miltärbefälhavarna att det indianska livet var fritt och eftersträvansvärt, men ”Manifest destiny” kunde inget hindra. Generalerna var förpliktigade att skapa plats för den vita civilisationen kosta vad det kosta ville. Det är förmodligen en sannare bild av hur medierna, film eller böcker, förhåller sig till indianen, än ett reservationslöst folkmördande utan ett uns av reflektion. Undantag finns givetvis. Ett vanligt trick är att inledningsvis skapa spänning genom att utmåla indianer som värsta fasan i världen, för att någonstans mitt inne i berättelsen nyansera sig och förklar att de kämpade för folk land och rätten att leva. Därefter kör man vanligen över dem ändå, med just grundföreställningen ”att så måste det ju bli” trots allt.

Ett antal av representativa indianfilmer finns tillgängliga på YouTube. Man hittar en del här nedan. 

[Spellista 1; 2 , ]

NORTHEAST

The Broken Chain

THE DEERSLAYER (1978) - Steve Forrest, Ned Romero

THE LAST OF THE MOHICANS (1977) - Steve Forrest, Ned Romero, Don Shanks

The Last of the Mohicans 1978. -  pt 2

Der Wildtöter - Eine deutsch-französische Literaturverfilmung mit erzählerischen Elementen, frei nach den "Lederstrumpf-Erzählungen" von James F. Cooper.


Kentucky Rifle

Daniel Boone Trail Blazer 

Daniel Boone and the Opening of the American West –
Part 1 Part 2

Battle of Pontiac. - 1952. Sv/v Lex Barker

Unconquered. - 1947 / Gary Cooper
  Iroquois.

Mohawk
Mohawk : a legend of the Iroquois

Iroquois trail. - 1950. sv/v

SOUTHEAST


Seminole. - 1953 / Rock Hudson

Distant Drums / Gary Cooper

Gone to Texas
  Sam Houston


SOUTHWEST

Broken Arrow  / James Stewart

Cry blood Apache

Geronimo una leyenda (eng text)
  Orig: Geronimo, an American Legend 1983.)

Apache woman. - 1976.

Conquest of Cochise. - 1956.

Eagle's Wing (1979) Full Movie (Starring Martin Sheen and Harvey Keitel)


Buffalo Soldiers. - 1997. Imdb.

Coyote waits. - 2003.

CALIFORNIA
The Last of his Tribe. - 1992.
   Ishi

PLAINS


Warpartymovieposter

War party. - 1988. Imdb wikipedia

Sitting Bull   Imdb
Dale Robertson, Mary Murphy, J Carrol Naish (som Sitting Bull), Iron Eyes Cody ; Dir. Sidney Salkow ; Technical Advisor and Indian costumes, Iron Eyes Cody!!

Son of the morning star

Custer of the west

Buffalo Bill / McCrea. - 1944. - 1.30 tim.

White Feather = Vita Fjädern / Robert Wagner  Imdb
  Alt.

Cheyenne warrior. - 1994

Winterhawk. - 1975.
  Blackfeet, tidigt 1800-tal.  Wikipedia Imdb.

Pawnee. - 1957. Imdb. Wikipedia.

Comanche Moon. - Pt 1 Pt 2. Pt3

The Seekers. - 1980.

SUBARCTIC

Call of the Wild (1993)


Dokumentärfilm

Grey Owl`s strange quest 1936 documentary
  Grey Owl wiki


KOLONIALHISTORIA m m
Master of Ballantrae

FILMHISTORIA
The Daughter of the Dawn. - 1920. Remastered.

The Daughter Of Dawn 2. Buffalo needed

The heart of an indian maid. - 1911

Battle of Elderbush Gulch / Griffiths. - 1915

Silent enemy / Buffalo Child Long Lance. - 1930.

Ramona. - 1936.

Relentless [TV-film] Will Sampson as Sam Watchman. - 1977.

Mr Horn. - 1979. - Carradine as Tom Horn