google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Skönlitteratur - romaner och noveller
Adams, John Turvill 1805-1882

The White Chief Among the Red Men or The Knight of the Golden Mellice. - Orig 1859.
   Roman. Handlar om Sir Christopher Gardiner och Pequotkriget.


Linderholm, Helmer

Roberts, Kenneth 
North West Passage. - London : Collins, 1938. - 709 p.

Richardson, Major (John), 1796-1852 Canada
Wacousta, or the Prophecy : A tale of Canadas / by Major Richardson. -  Revised edition - New York : Dewitt & Davenport,  1851. - 223 p.
  Originalet i 3 volymer 1832,  en roman från gränsen baserad på ottawahövdingen Pontiacs öden. Boken blev ett slags litterärt uttryck för kanadensisk nationalism. Hans ”War of 1812" (1842) räknas som början på vetenskaplig historieskrivning i Canada.

Richardson, Major (John), 1796-1852 Canada
War of 1812 : with notes and a life of the author / by Alexander Clark Casselman. - Tortonto : Historical publishing, 1902. - 320 p.: ill. - Index.
  Orig: 1842.