google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Fångenskapsromanen


Fångenskapsroman


Rowlandson, Mary [White] c 1635- c 1678.
Mary Rowlandson var dotter till nybygaren i Lancaster, Massachusetts John White. 1656 gifte hon sig med Joseph Rowlandson, en präst i Kongregationalistkyrkan. Under Kung Philips krig attackerade Narragansetter och Wampanoager (inklusive Weetamoos Pocassetts) Lancaster 10 februari 1676 och Mary togs tillsammans med sina barn som fångar av indianerna. Maken var i Boston för att hämta förstärkningar vid tillfället. Fångenskapen för Marys del varade i 11 veckor och 5 dagar tills dess lösensumma betalades för henne och hon återvände till de vita. Hennes berättelse om händelserna är en av de mest populära exemplen på amerikansk 1600-talsprosa och har trycks ett trettiotal gånger. Den publicerades i Cambridge 1682 som "The Soveraignty & Goodness of God, Together with the Faithfulness of His Promises Displayed; Being a Narrative of the Captivity and Restauration of Mrs. Mary Rowlandson”.(+) I klar prosa skildrar Mary Rowlandson farorna som nybyggarna utstod, deras förakt för indianerna, deras beroende av bibel och religion, och hur de behandlases som fångar hos indianerna. Man kan se den framställnngen som ett yttre sätt att berätta, kanske för att tillfredsställa kyrka och allmänhet. Mellan raderna skymtar man en helt annan och mer postitiv bild av indianerna, något som ju var en ganska vanlig erfarenhet bland fångar hos indianer.
Boken är den första i genren fångenskap och flykt som blev en populär litterär genre under nybyggartiden.
  1:a upplagan av boken har inte kunnat återfinnas. Länken ovan går till andra upplagan publicerad samma år. De tidigaste utgåvorna innehåller också ett förord av Increase Mather och avslutas av en predikan hållen av Joseph Rowlandson 1678.


The history of Maria Kittle” brevroman av Bleecker, Ann Eliza 1752-83.

Jewitt, John R. (John Rodgers), 1783-1821
The adventures of John Jewitt : only survivor of the crew of the ship Boston during a captivity of nearly three years among the Indians of Nootka Sound in Vancouver Island / Edited and with an introduction and notes by Robert Brown. - London : C. Wilson, 1896. - 256 p. : ill.
  Index.Andra fångenskapsnotiser

Mary Draper bland Shawnee