google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Dramat - Operan1766 Ponteach

Rogers, Robert 1731-1795
Ponteach or the Savages of America
   

The Indian princess, or La Belle Sauvage, wiki, skådespel av James Nelson Barker 1784-1858, publicerad 1808. Det första indianskådespelet av en amerikan som uppförts. (Rogers Ponteach 1766??) och det första som använde Pocahontaslegenden. Skådespelet var en slags musikal med akompanjerande sånger. ”An operatic melodrama”. Gutenberg.
 

Representative plays by American dramatists / by Montrose Jonas Moses ed. - New York : E.P. Dutton & co, 1918. - 
  Vol 1. - 677 p.

I. 1765-1819. The Prince of Parthia, by T. Godfrey, Jr. 1765.--Ponteach; or, The savages of America, by R. Rogers. 1766.--The group; a farce, by Mrs. Mercy Warren. 1775.--The battle of Bunkers-Hill, by H.H. Brackenridge. 1776.--The fall of British tyranny; or, American liberty, by J. Leacock. 1776.--The politician out-witted, by S. Low. 1789.-- The contrast, by R. Tyler. 1790.--Andre,́ by W. Dunlap. 1798.--The Indian princess; or, La belle sauvage, by J.N. Barker. 1808.--She would be a soldier; or, The Plains of Chippewa, by M.M. Noah. 1819


Indian Princess, The or La Belle Sauvage
Skådespel av J N Barker publicerat 1808. Det första skådespel som handlar om indianer och Pocahontas och med musik, kallat en operatisk melodram. Skådespelet omformades av en engelsman till ”Pocahontas or the Indian Princess” och spelades i London 1820. Baserades på John Smiths ”General history of Virginia” men flödar över av romantiska övertoner och karaktärerna beskrivs som konventionella.

Indianskådespel.
Arrow maker / Drama av Mary AustinBarker J M Indian princess Gutenberg.
Barnes, Charlotte M S: The Forest Princess
Rogers: Ponteach

Indianen på teaterscenen
Visserligen skrevs det stycken för teatern på 1700-talet, men det är ändå början av 1800-talet förrän man tar vara på indianens pittoreska värde för dramatiken. Ett tjugotal av de pjäser som skrevs i början av 1880-talet finns kvar, men det skrevs säkert fler.
 Emellertid så börjar det bra. Det första amerikanska dramat som rör indianer skrevs ju av Major Robert Rogers (1731-95), den kände upphovsmannen till ”Rogers Rangers”, mest känd från filmen ”Nordvästpassagen”. Han föddes i New Hampshire 1727 och blev snart involverad i gränsstrider under 7-årskriget eller Kriget mot fransmän och indianer som det kallades i Noramerika. Efter den brittiska segern över fransmännen 1763 skickades han till Detroit för att ordna kapitulationen. Senare kom han att delta i försvaret av fort Detroit under Pontiacs resning. Han hade alltså själv träffat Pontiac, och även om han eventuellt överdrev och fintade sig genom livet (?) så kvarstår detta faktum att dramat bygger på sjävupplevda händelser. Hans drama om Pontiac är alltså att ta på allvar även om mycket verkar mer ägnat dramat än sakupplysningar. Men inte ens för ett teaterskådespel kan man frångå vad man vet och känner till av händelser som timat. Något får man nog ta för sant och viktigt i vad han beskriver. Somligt är romantiskt lättviktigt såsom att en stor del av dramat handlar om hur Pontiacs son Chekitan försöker skaffa sig en hustru, Monelia, dotter till den engelskvänligen mohawkhövdingen Hendrik.
  Samma ämne behandlas 60 år senaare av general Alexander Macomb i hans prosadrama i tre akter kallaat Pontiac, or the siege of Detroit, som kom i tryck först 1835.