google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Konst och indianer


Henry David Thoreau och Ralph Waldo Emerson diskuterade bland annat naturens plats hos människan. Sådana resonemang visualiserades i de landskapsmålningar som utfördes av en grupp konstnärer kallade Hudson River School. 
Hudson River-skolan kan säga vara en konstgrupp som gav uttryck för ett vemod inför och beklagade den alltmer försvinnande naturen, särskilt då i Hudson river dalen, med favoritmotiv från landet kring Catskill Mountains. Andra konstnärer beskrev livet hos en försvinnande indiankultur och visade samtidigt hur långt mer komplexa och intressanta dessa var än vad samtida stereotyper framhöll. (Se Bodmer, Catlin och många andra). 
   Hudson River-målarna liksom trancendentalistderna, var en del i det paradigmskifte i Europeisk och Amerikansk kultur som övergången från 1700-talets rationalism till det tidiga 1800-talets romantik innebar. Andlig sanning, fanns enligt den romantiska doktrinen,
hos alla människor, framkallad av naturen och den upplevdes intuitivt och känslomässigt snarare än intellektuellt och analytiskt. 


Taos as an Art Colony : Frolm the Taos Society of Artists to Present
Taos Art Colony
Taos Society of Artists.
(Sökn)