google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Kronologi


1602
Gosnold träffar på indianer. Börjar verka för att engelska kronan skall subventionera kolonialism och handel. Gosnold blev Primus motor i grundandet av Virginiakompaniet (som kom att benämnas som tudelat, Plymouth company och London Company). Långt innan religiösa grupper fått fotfäste i östra Nordamerika, var det kommersiella krafter som verkade. (Brereton: Briefe and true relation….första boken om New England i: Sailors narratives of voyages….)

1607 (Jamestown kolonin i söder)
I norr försökte man sig på en handelsstation som kom att kallas The Popham colony redan 1607.

1623 el jan 1624 NEW NETHERLANDS
WIC sände ut en grupp spanare med ett litet antal kolonister till blivande New Netherland. Ett par månader senare följde ett andra skepp. Tillsammans förde de båda skeppen med sig ett antal Vallonska kolonister, de flesta fransktalande religiösa flyktingar från södra Nederländerna. (Sid 149 i The Worlds of Seventeenth-Century Hudson Valley / Jacobs ed. - 2014.)

1627 NEW FRANCE 
Här fanns endast 100 inbyggare, 75 i Quebec och 25 i Akadien. För att göra saken värre, var ingen av de i Akadien kvinnor och bara färre än 12 i Quebec.
Eftersom New Netherlands hyste 200 kolonister så var de dubbelt så många som de i New France, och eftersom mer än hälften av de i den holländska kolonin var just fransktalande valloner, så fanns där en större växande fransk population. (sid 139 i The Worlds of Seventeenth-Century Hudson Valley / Jacobs ed. - 2014.) ).
Men bland fransmännen så leddes de under det första årtiondet av sina kolonisationsförsök av just hugenotter. Även Champlain var uppenbarligen född sådan och antagligen smyghugenott i störst allmänhet. Snart tog förstås jesuiter och katoliker över. 
 När engelsmännen kring 1650 i New England och Chesapeake (Jamestown) var fler än 50.000 fans färre än 1.500 nybyggare i Quebec och bara ett par hundra i Akadien. (s 140)
  Det kan vara frestande säger Choquett att tillskriva  (sid 140).

1629
Puritanska kolonister (Plymouth kolonin) klarar inte försörjningen i det område de försökte kolonisera. En handelspost grundas i Maine, kallad Cushnoc, vid Kennebecfloden (nära nuvarande Augusta) Cushnoc archaeological site.

Palatinerna i Tulpehocken

Elliott, Ella Zerbey
Blue book of Schuylkill County : who was who and why, in interior eastern Pennsylvania, in Colonial days, the Huguenots and Palatines, their service in Queen Anne's French and Indian, and Revolutionary Wars : history of the Zerbey, Schwalm, Miller, Merkle, Minnich, Staudt, and many other representative families. - Pottsville, Pa : ”Republican”, Joseph Zeerbey, proprietor. - 1916. - 456 s.
  S 15 Huguenots and Palatines