google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Pomo


220px-Pomo_map_no_tribelets.svgPomo - korgflätare i Kalifornien
Språk: 
Pomo Språkfamilj: Hokan

Pomofolken levde i norra Kalifornien längs Stillahavskusten och en bit inåt landet, nära Clear Lake och Russian River i nuvaraande Mendocino, Sonoma och Lake Counties, alllså strax nordväst om San Francisco. Likt de flesta folk längs Stilla Havskusten hade de bott i sina områden i tusentals år.  Deras livsföring var enkel. Det krävdes inga större insatser för att leva ett behagligt liv här. I vår tid lever de i eller omkring ett par dussin små isolerade rancherias och reservat spridda över deras hemland. När de konfronterades med de vita erövrarna hade de inte haft mycket att sätta emot.

Under 1800-talet fanns ungefär 15 - 20.000 pomos. Enligt US census år 2000 var det 5.092  personer som identifierade sig som Pomos och 8.011 som räknade sig som ättlingar till dem.

 

Sedan andra hälften av 1800-talet har sju olika folk som talar sju olika, sinsemellan obegripliga språk i norra Kalifornien kommit att ses som ett och som kom att kallas för Pomos. De sju grupperna kallas helt enkelt : Nordliga Pomo, Centrala Pomo, Sydliga Pomo, Sydvästpomos eller Kashaya, Östliga Pomo, Sydöstliga Pomo, och Nordöstliga Pomo.
  Det blivit vanligt att man talar om Pomo som en enhet särskilt när det gäller deras berömda korgflätning, husbyggnad eller mytologi, men de sju grupperna har ursprungligen inte mycket gemensamt. 

  Vissa begrepp har emellertid blivit kännetecken för Pomos. På det religiösa planet är det Kuksukulten som förknippas med dem. Mer här.

Men mest uppmärksammat är nog pomokvinnornas förmåga och lust att skapa extraordinärt vackra korgarbeten. 

images

Traditionella huvudprydnader hos Pomo.

download


Purdy, Carl
Pomo Indian baskets and their makers / by Carl Purdy . - Los Angeles, Ca. : C M Davis co press, 1902. - 44 p. : ill.

Loeb, Edwin M
Pomo folkways / Edwin M Loeb. - Berkeley : University of California, 1926. - University of California Publications i American Archaeology and Ethnology ; 1926:2) 
Sid. 149-405

Loeb, Edwin M
The Western Kuksu cult / Edwin M Loeb. - Berkeley : University of California, 1932. - University of California Publications i American Archaeology and Ethnology ; 1932:1) 
Sid. 1-137.

Loeb, Edwin M
The Eastern Kuksu cult / Edwin M Loeb. - Berkeley : University of California, 1933. - University of California Publications i American Archaeology and Ethnology ; 1933:2)
Sid. 139-232.

download

Pomokorg i jätteformat

images

Korg med inflätade fjädrar och pendanger.

Unknown