google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Indianspråken i Californien


Languages of California- Berkeley edu.

California Indians Language Groups - California Department of Parks and Recreation

Ang kartan nedan så är konstruktionen Hokan-språk omdiskuterad. I Handbook of North American Indians. - 1978 föredrar man beteckningen Coahuila-Yuman istället för Hokan.  Mohave, Halchidhoma och Yuma för vi dessutom till Sydväst : Rancheria)

California_indians_languages_map

Indgenous languages of Califiornia - wiki

Kroeber, Alfred L
The Yokut and Yuki languages. - 16 s.
= Sid. 64-79 i:
Boas anniversary volume; anthropological papers written in honor of Franz Boas .. New York : Stechert, 1906. - 559 s : ill.   (ContentsIndex)

Dixon, Roland B.
The prominal dual in the languages of California. - 5 p.
= Sid. 80-84 i:
Boas anniversary volume; anthropological papers written in honor of Franz Boas .. New York : Stechert, 1906. - 559 s : ill.   (ContentsIndex)