google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Kulturområdet Kalifornien 


Indigneous Peoples of California - wiki

Om man skulle utsträcka Kaliforniens kulturområde åt något håll (det finns många väderstreck att fundera över) så skulle Nordvästkustens kulturområde och en liten bit av Platån vara det naturliga valet. Antagligen är grupperna här enklaver av folk  som bara inte ville lämna sina nyhittade Shangri Las. De härstammar måhända från den allra tidigaste vågen av invandrare från Asien som inte (senare) tog den isfria korridoren i inlandet för ca 10.000 år sedan. Nej, ett stort antal indicier tyder på att invandringen började långt tidigare och än mer tecken tyder på att kustfolken tillhör de som verkligen bott i sina respektive områden i ”årtusenden”. Detta har för Kalifornien skapat ett lapptäcke av kulturer tillhörande nästan alla kända språkgrupper på den Nordamerikanska delkontinenten utom Inuiternas. Ihopräknat med Nordvästkustens folk var området också den mest tätbefolkade regionen i Nordamerika. Det mer anmärkningsvärda var att nästan inget av dessa folk brydde sig om jordbruk för fem öre. De hade andra sätt att försörja sig. I norr vid Nordvästkusten var det förstås fisken och vad havet gav i övrigt och i Kalifornien var basfödan ekollon, som förvisso måste genomgå en process innan de blev stapelvara i form av gröt. Bara det tyder på att man bott här länge och utvecklat sina metoder för försörjning.
  Vissa forskare menar att Kaliforniens folk stannade kvar på ett jägar- samlarstadium därför att de var så isolerade. Men sanningen är snarare att de valde sin isolering och försvarade den med kraft. Uppenbarligen hade de hittat sitt idealsamhälle? Försörjningen var god. Ekollon, lax och hjort och ett behagligt klimat.

Odlarna i söder kring Colorado floden. 
Skulle man fundera ytterligare över hur Kalifornien som kulturområde nalkas sina grannar måste man först se till jordbrukarna i söder. Jordbruk var ju inget typiskt för Kalifornien. Det tycks inte ha behövts helt enkelt. Men grupperna kring Colordadofloden kunde knappast låta bli att odla. Det var alldeles för enkelt. Men i övrig visar de ingen kulturell släktskap med odlarna i Sydvästområdet. Pueblos och andra alltså. Men de grupperna för vi i stort till Sydvästområdet här. Om Kaliforniens egentliga (sub)kulturområden läser vi här!