google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Vetenskapen Etnografi / Antropologi  och historia i Nordamerika  Att skriva en vetenskapshistoria kring forskningen om indianernas etnografi och historia är förstås ett gigantiskt projekt. Men att belysa några av de namn som spelat roll för indianforskningen låter sig göras. Det är ofta namn som bollas fram och tillbaka i litteraturen. Men vilka är dessa författare, vetenskapsmän och resenärer?

PERSONER SOM INTRESSERAT SIG FÖR 1700-TALETS INDIAN- OCH KOLONIALHISTORIA - ELLER SKAPAT DEN.

Resenärer och missionärer
John James Audobon 1785-1851
John Bartram 1699 – 1777

CADWALLADER COLDEN 1688 – 1776
Född i Irland där han tog examen vid University of Edinburgh och kom till Amerika 1710 och här försörjde han sig som läkare. Senare flyttade han till New York där han blev involverade i statens landköp. (Surveyor general). Detta gjorde honom förmögen då han profiterade på försäljning av indianskt land.
  1727 publicerade han The History of the Five Indian Nations Depending U pon the Province of New York in America. Boken reviderades och utökades 1747 i en utgåva publicerad i London i två volymer. Fördsta delen berättar om affärer med indianerna men redogör också för Irokesernas historia från tiden för de första kontakterna med de vita genom fördraget i Ryswick 1697. Den andra volymen innehåller en mängd manuskript från pälshandlare som tillsammans bildar irokesernas historia (och andra stammars). Coldens historieskrivning är förvånansvärt modern i sin attityd till indianerna. I övrig gör han en viktig genomlysning av indianernas styrelseformer och det ekologiska avtryck bäverhandeln fick för bävern i Nordamerika och om irokesernas liv i fred och krig.
Colden, Cadwallader, 1688-1776  
The history of the Five Indian Nations of Canada, : which are the barrier between the English and French in that part of the world. With particular accounts of their religion, manners, customs, laws, and government; their several battles and treaties with the European nations; their wars with the other Indians; and a true account of the present state of our trade with them. In which are shewn, the great advantage of their trade and alliance to the British nation; and the intrigues and attempts of the French to engage them from us; a subject nearly concerning all our American plantations, and highly meriting the consideration of the British nation / by Cadwallader Colden. - New Ed. - London : Printed for John Whiston at Boyles head…, 1750. - 283 s.   Part 1 originally printed under title: The history of the Five Indian Nations depending on the province of New-York in America, New York, 1727. Parts 1, 2 and all additional contents in this edition bear some resemblance to text of 1727


J. Hector St. John de Crèvecœur 1735 – 1813

HECKEWELDER, JOHN 1743-1823
Heckewelder föddes i England. Hans far hade lämnat Saxen för att delta i Förenade brödraskapets evangelisering (United brethren). Familjen kom då att flytta till det Mähriska (Moravian) nybygget vid Betlehem, Pennsylvania 1754. Heckewelder blev Mähriska brödernas missionär bland delawarerna i Pennsylvania och Ohio mellan 1771 och 1810. Han skrev ett antal viktiga böcker om just delawareindianerna (1819, 1820)
Heckewelder, John Gottlieb Ernestus, 1743-1823
History, manners, and customs of the Indian nations who once inhabited Pennsylvania
and the neighboring states. - New and rev. ed. - Philadelphia : Historical Society of Pennsylvania. 1881. - 450 p.

SCHOOLCRAFT, HENRY ROWE 1793-1864
Schoolcraft föddes i norra New York, men flyttade västerut 1818. Hans bok om blygruvor vid Missouri (1819) gjorde intryck på krigsminister John Calhoun och som vän till Michiganterritoriets guvernör Lewis Cass kom han att unämnas till indianagent 1822 och senare Överintendent för Michigans indianärenden. Under tiden som indianagent gifte han sig med Jane Johnston, en halvblodsojibwa. Schoolcraft vårdade sina kontakter med familjen Johnston för geneom dem kunde han lära sig om ojibwakulturen. Detta intresse för indianerna och hängivenhet för missionsarbete ledde till att han grundade ”The Algic Society for Promoting the civilization and christianization of the Indian” (Schoolcraft 1851). Emellertid fick han avsked från tjänsten som agent p g a politiska och finansiella skäl 1841. Han flyttade till New York City där han försörjde sig genom att skriva populära böcker om indianerna. (Schoolcraft 1843, 1845). Genom att han blivit medlem i The New York Historical Society och American Ethnological Society gavs han i uppdrag 1845 att skapa en folkräkning bland New Yorks indianer, vilket också resulterade i boken ”Notes on the Iroquois”, 1846. Mellan 1849 till 1857 sponsrade amerikanska staten hans kompilation av information om indianerna i 6 band (1851-1857). Ett arbete som mer än de övriga visar hans paternalistiska hållning gentemot indianerna och hans övertygelse att de skulle gå mot undergången om de inte anammade den kristna tron.
  Arbeten av och om Schoolcraft i Archive.org.


NICOLAUS ZINZENDORF, greve 1700-1760
I december 1741 kom greve Zinzendorf till Philadelhia via New York för att börja en av de mest märkliga resor någon gjort genom Amerikas vildmarker i syfte att hitta urbefolkningen, indianerna vid den östra odlingsgränsen. Nyligen hade han blivit ledare för de Mähriska bröderna (Moravian movement) bland indianerna i Nya Världen. Zinzendorf ödade inte mycket tid utan gav sig ut i vildmarken för att träffa indianerna och deras ledare. Det är genom hans berättelser som vi har kvar glimtar av hur livet vid gränsen gestaltade sig 1742.

Johnson, Frederick C. ++
Count Zinzendorf and the Moravian and Indian occupancy of the Wyoming Valley, (Pa.), 1742-1763 / by Frederick C Johnson. - Pa. : Wilkes-Barre, 1904. - 64 p. - Index.
  Reprinted from vol. VIII of the Proceedings and collections of the Wyoming historical and geological society. 


Manuskriptsamlare och historiker

SAMUEL GARDNER DRAKE 1798-1875
Född i New Hampshire, arbetade en kortare tid som skollärare innan han började en verksamhet som vårdare av sällsynta böcker i en affär i Boston. Han utvecklade snart ett intresse för historia och grundade the New England Historic and Genealogical Societ 1845. Hans fokus och intresse låg i New England. Med tiden blev han sin tids främste expert på indianerna, bedrev forskning i äldre sällsynt litteratur och publicerade själv de tidigaste seriösa böckerna i ämnet. (1832, 1841, 1851). Även om han tidvis uttryckte sympatier för indianerna skrev han huvudsakligen i syfte att dokumentera nybyggare och kolonialisters öden och förehavanden.
  

LYMAN COPELAND DRAPER, 1815-1891
Bibliotekarie och historiker, tjänstgjorde som sekreterare åt the State Historical Society of Wisconsin at Madison, Wisconsin. Han var också Superintendent of Public Instruction of Wisconsin mellan 1858 och 1860.  Draper föddes i Lockport, New York. Under uppväxten hörde han berättas om de öden och äventyr hans farföräldrar genomlevt under Amerikanska revolutionen och Kriget 1812. Han utvecklade ett starkt intresse för epokens historia. Med början 1838 inledde han vidlyftig korrespondens med folk som varit tidiga nybyggare i landet öster om Alleghenybergen under andra halvan av 1700-talet.  Precis som Samuel G Drake vill han kasta ljus över den koloniala eran innan minnena om den helt var borta. Han planerade att skriva ett antal biografier om tidiga nybyggare i regionen samt att dokumentera indiankrigen i Ohiodalen. Även om han aldrig fullbordade detta utgör hans korrespondens med de kvarlevande och deras släktingar de mest omfattande förstahandsberättelserna om nybyggartiden i regionen. Han publicerade emellertid 10 volymer historiska anteckningar för the Wisconsin Historical Society, men även en volym om the American Antiquarian Society in 1877.
Draper är den främsta samlaren av historiana från gränstrakterna. (Bortsett då att han inte kunde låta bli att ”rätta” berättelser och dokument förstås. Stundtals med rödpenna!). Han företog folkloristiska expeditoner på egen hand genom resor genom det amerikanerna kallar ”backcountry”, vanligen ensam, insamlande material och han gjorde hundratals intervjuer. Han köpte och samlade eller kopierade sällsynt tryck i ämnet. Han lär ha blivit ökänd bland arkivfolk i Kentucky och Tennesse som ”the man who stole all our documents and carried them off to Wisconsin”. (Faragher: Daniel Boone s 343). Troligen räddade det emellertid undan en säker förstörelse under Amerikanska inbördeskriget. Hans dokument är inbundna i 500 volymer och upptar mer än 120 rullar mikrofilm. 
  1864 köpte han vidare Benjamin Drakes från 1821 mödosamt insamlade anteckningar och dokument kring shawneehövdingen Tecumseh, som hade gått på auktion i St. Louis. Benjamin Drake var den som skrivit den bästa biografin över Tecumseh för sin tid (och som förblev den bästa in i modern tid) ”The life of Tecumseh and his Brother the Prophet", 1841. (Sugden:Tecumseh s 407)

  Om Draper i Internet Archive.

FRANCIS PARKMAN 1823-1893
Född i Boston, tog examen vid Harvard 1844. Sommaren 1846 företog han en resa på prärierna till Fort Laramie längs Oregonleden. Fortsatte sedan söderut i Wyoming kring Medicine Bow, där han under en tid levde han tillsammans med ett band Oglalasiouxer. Hans erfarenheter från resan publicerades 1849. (The Oregon Trail). Avsikten med äventyret på prärierna var bl a att skaffa sig erfarenheter av oförstörda indiankulturer, vilket då skulle hjälpa honom i det monumentala arbete han skulle åstadkomma om indianerna och koloniseringen av östra Nordamerika.  Hans första försök var en monografi om det som kallats Pontiacs uppror 1863 (Parkman 1851). Parkman var en första rangens forskare som trots partiell blindhet även utforskade franska arkiv för sitt ändamål. Hans attityd till indianerna har kritiserats och kritiseras fortfarande. Att indianerna slogs för självbestämmande föll Parkman aldrig in. Men det som kanske förmörkar hans skildringar är att han förleds att anamma fiktionsbokens idiom genom att skapa dramatik i berättelserna. Han behövde skurkar och hjältar och indianerna fick vara den negativa entiteten i motsats till ”hjältar” som LaSalle och Isaac Jogues. 
Hans böcker är emellertid mycket välskrivna och för sin tid väldokumenterade, men framför allt var det han som bäst formulerade kolonial- och indianhistorien dittills. 
  Om och av Parkman hos Internet Archive.

THWAITES, REUBEN GOLD 1853-1913
Historiker, utgivare och bibliotekarie vars främsta verk är editioner av Early Western Travels 1748-1846 (32 vol 1904-7) och The Jesuit Relations (73 vol s 1896-1901), som utgör försiktigt editerade nytryck av material som rör kolonialhistorien. Utöver att han dessutom publicerde ”Original Journals of the Lewis and Clark Expedition (8 vol 1904-5) så var han själv en flitig författare av böcker om västern och den franska kolonisationen.
  Om och av Thwaites i Internet Archive. - Early Western Travels. - Jesuit Relations.