google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Etnografer och historiker Benedict, Ruth
Boas, Franz
               Hans bibliografi
Boas och Hunt

1886-1942
BOASIAN ANTHROPOLOGY
På sin första resta till Nordvästkusten tillbringade Boas två veckor i den isolerade Kwakiutlbyn Nahwitti, där han bland annat överantvardade en potlatch. Under hans tre månader i British Columbia inhämtade han också information och samlade in myter från Tsimshian, Bella Coola och andra indianer, besökte Sahlishfolk på Vancouver Island. 
Mellan 1888 och 1897 gjorde Boas ytterligare 6 resor till Nordvästkusten sponsrad bl a av American Museum of Natural History. Resultaten publicerades i mängder av böcker. 
Kwakiutl var det folk som Boas helst återvände till. 
1888 hade Boas träffat George Hunt, som skulle bli hans samarbetspartner under ytterligare 40 år av forskning kring Kwakiutl. Hunt var engelsk-tlingit men hade växt upp i Kwakiutlbyn Fort Rupert. Han talade Kwakiutl och deltog i Kwakiutls ceremoniella liv.
Hunt hade redan tidigare samarbetat med Johan Adrian Jacobsen och E S Curtis. 
1893 var såväl Boas som Hunt involverade i World’s Columbian Exposition i Chicago. 1894 tillbringade. boas tre veckor tillsammans med Hunt i Fort Rupert och där fick han uppleva Kwakiutls vinterceremonier, där Hunts son David var initierades som hamatsa. 1895 fick Boas en curatorstjänst vid American Museum of Natural History och 1896 en lärartjänst vid Columbia University, som blev hans akademiska bas under resten av hans liv.

1897-1902
 Jesup expeditionen The Jesup North Pacific Expedition (1897–1902) var en av de vikitgaste etnografiska forskningsprojekten som utforskade folk och kontakter mellan Siberien, Alaska och Amerikas nordvästkust på båda sidor om  Bering Sund. Bland forskarna som lade ut riktlinjerna för expeditonen fanns förstås Boas.
  Rapporter  Om Morris Ketchum Morris.

Chamberlain, Alexander F.

Crane, Verner W.
Crane tilbringade åren 1911-12 vid Harvard University där han tog en M A i historia. Ett seminarium med Fredrerick Jackson Turner och en forskningsresa till South Carolina slungade Crane in i ett studium av indiansk handel i sydöster som också blev ämnet för hanss doktorsavhandling vid University of Pennsylvania. Resultatet av hans arbete var The Southern Frontier 1670-1732, publicerad 1929. Ingen annan samtida hade egentligen fattat intresse för ämnet och likt Swantons pionjärabeten när det gäller antroplogin så var Cranes bok länge den viktigaste källan för kunskapen om sydöstern före Revolutionen.
Crane, Verner W., 1889-1974
The Southern Frontier, 1670-1732 / Werner W  Crane. - Durham, N.C. Duke university press, 1928. - 391 p.  Yamasee war p. 162 ff.
  Index.

Cushing, Frank Hamilton 1857-1900
Etnograf och arkeololog. 1879 följde han en vetenskaplig expedition till New Mexico och levde bland Zuniindianerna under flera år. Genom sitt samröre med Bureau of American Ethnology kom att att fortsätta med ett antal expeditioner i Sydvästerns puebloområde. Bland hans texter finns översättningar av Zuniepik publicerad som ”Myths of Creation”. - 1882 ; "Outlines of Zuni Creation Myths”. - 1896 ; Han skrev också "Zuni Fetiches". - 1881.  ; ”The Arrow”. - 1895, "Primitive Motherhood”. - 1897 ; "Zuni Folk Tales”. - 1901 mm.

Cushing, Frank Hamilton, 1857-1900
Almost a life, or saved by the indians : a truthful story of life among our western Indians /
by  Frank Hamilton Cushing. - New York : s n, ca 1880. - 27 p. : ill.
  Ett lite mystiskt häfte om fördelar med indianskt liv i allmänhet och hur detta liv
gjort underverk med författarens hälsa.!!!


DeSmet Archive org
Dixon, Roland B

DORSEY, GEORGE AMOS 1868-1931.
Dorsey, George A

DORSEY, JAMES OWEN 1848-1895.
Dorsey, John Owen. JStor


Drucker, Philip 1911-

Goddard, Pliny Earle
Helm, June
Heye, George G.
Hodge, Frederick W

Hrdlicka, Ales

Hultkrantz, Åke

Hunt, George se också Boas

Jones, William
Kroeber, Alfred L

Lévi-Strauss, Claude
Myth and Meaning - ResearchGate

Levi Strauss
Claude Levi Strauss at his centennial….

Levi Strauss i begripliga termer

LOWIE, ROBERT HEINRICH 1883-1957
Marquis, Thomas G

Morgan, Lewis H
Murdock, George
Opler, Morris
Parker, Arthur Caswell 
Parkman, Francis
Pepper, George H.

F W Putnam

RadinPaul 1883-1959

SAPIR, EDWARD
Sapir, Edward
Collected Works of Edward Sapir :  - Berlin. New York : Mouton de Gruyter.
  Vol IV. - Ethnology / Volume editors Regna Darnell, Judith Irvine. - 1994. - 963 p.
    Contents. - Index.
 

SCHOOLCRAFT, HENRY ROWE 1793-1864


SCHOOLCRAFT, HENRY RO(W)E

Schoolcraft var etnograf och geolog. Han följde Lewis Cass expedition till norra Michigan och Lake Superior (vad som kallades Old Northwest vid tiden) 1820 och skrev Narrative Journal of Travels through the Northwestern Regions of the United states... (1821). 1832 gjorde han så en resa till Mississippis källor beskriven i Narrative of an Expediton through the Upper Mississippi… (1834). Han fick tjänst som indianagent vid Sault Ste. Marie och var dessutom Superintendent i indianfrågor. Dessutom bedrev Schoolcraft forskning i naturhistoria och Nordamerikanska indianernas etnografi. Forskning som ligger till grund för hans väldiga arbeten i ämnet, inkluderande Algic Researches (Vol 1 + 2.1839) (Algic = algonkin) ; Oneóta, or Characteristics of the Red Race of America (1844-5); och Historical and Statistical Informations Respecting the HIstory, Condition, and Prospects of the Indian Tribes of the United States (6 vols 1851-7). Schoolcraft kom att läsas av många intresserade av Nordamerikas indianer. Så t ex Longfellow som fick sin inspiration från honom när han skrev sin berömda dikt Hiawatha.

Schoolcraft, Henry Rowe, 1793-1864
Personal memoirs of a residence of thirty years with the Indian tribes on the American frontiers: with brief notices of passing events, facts, and opinions, A. D. 1812 to A. D. 1842. - 1851


Speck, Frank G

Swanton, John R.
NESTORN BLAND FORSKARE PÅ SYDÖSTERNS INDIANSKA GRUPPER.
John Swanton vid Smithsonian Institution dominerade forskningen kring sydösterns indianer som de levde innan de tvingades flytta från sina traditionella områden för ett liv i västern, huvudsakligen indiaterritoriet Oklahoma, under 1900-talets första hälft. Efter 1950 har alltfler forskare gått i hans fotspår. Swanton är emellertid nestorn, och han som gjorde grovjobbet med att gå igenom den gamla litteraturen likväl som att lyckas med att fånga de gamla indianernas sista minnesbilder av en gammal tid. Anledningen till att forskningsområdet varit eftersatt är nog flera. Ett av dem var att rasblandningrn gått så fort att ett indianskt kulturskikt verkade svårt att se i den blandkultur som återstod. En annan kanhända att den etniska rensning av folken i sydöst var ett skamligt kapitel i USAs historieskrivning. 
  Swanton hade börjat som student vid Harvard university, som lärjunge till Peabody Museums F W Putnam, innan han tog sin doktorsgrad i antropologi år 1900. Swanton hade tröttnat på att gräva efter föremål i Ohio och att tvätta gamla benbitar i museets källare på anmodan av A L Kroeber, så han övergav den arkeologiska banan för att istället specialisera sig på etnografien. (Arkeologi och etnografi ingår båda som föremål för studier i amerikansk antropologi). Till en början läste han lingvistik under Franz Boas i New York och eftersom det var en av Boas specialiteter så blev det nordvästkustens indianer som fångade hans intresse, men snart vände han blicken mot Sydösterns indianer. Under sin halvsekellånga karriär vid Smithsonians Bureau of American Ethnology gjorde han heltäckande studier av Sydöstindianerna. Hans avhandlingar är ojämförligt viktigast av de historiska studier som undersökte det mesta av Sydöstern från 1500-talet fram till 1800-talets mitt. Genom att han behärskade de dokumentära källorna, som han systematiserade och tolkade och kompletterade med fältarbete gjorde han en forskargärning som Kroeber berömde med orden”something as permanent and fundamental as it is unique”. 
  Bland de som sporadiskt intresserat sig för Sydöstern under Swantons tid hör Frank G Speck, James Mooney och David I Bushnell, jr. I nutiden är situationen helt annorlunda och forskningsområdet intresserar allt fler kompetenta forskare. Ändå måste man nog tillstå att en habil historik gällande Sydöstern före år 1800 trots allt fortfarande saknas.
Om Swanton till en början var den ende antropologen som verkligen intresserade sig för sydösterns indianer, så kan man nog säga att Verner W Crane var den ende historiker som gav sydösterns historia ett verk av bestående värde. Teit, James

Henry David Thoreau

Underhill, Ruth

Vestal, Stanley
Wissler, Clark