google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Etnografer och historiker Benedict, Ruth
Boas, Franz
               Hans bibliografi
Boas och Hunt

1886-1942
BOASIAN ANTHROPOLOGY
På sin första resta till Nordvästkusten tillbringade Boas två veckor i den isolerade Kwakiutlbyn Nahwitti, där han bland annat överantvardade en potlatch. Under hans tre månader i British Columbia inhämtade han också information och samlade in myter från Tsimshian, Bella Coola och andra indianer, besökte Sahlishfolk på Vancouver Island. 
Mellan 1888 och 1897 gjorde Boas ytterligare 6 resor till Nordvästkusten sponsrad bl a av American Museum of Natural History. Resultaten publicerades i mängder av böcker. 
Kwakiutl var det folk som Boas helst återvände till. 
1888 hade Boas träffat George Hunt, som skulle bli hans samarbetspartner under ytterligare 40 år av forskning kring Kwakiutl. Hunt var engelsk-tlingit men hade växt upp i Kwakiutlbyn Fort Rupert. Han talade Kwakiutl och deltog i Kwakiutls ceremoniella liv.
Hunt hade redan tidigare samarbetat med Johan Adrian Jacobsen och E S Curtis. 
1893 var såväl Boas som Hunt involverade i World’s Columbian Exposition i Chicago. 1894 tillbringade. boas tre veckor tillsammans med Hunt i Fort Rupert och där fick han uppleva Kwakiutls vinterceremonier, där Hunts son David var initierades som hamatsa. 1895 fick Boas en curatorstjänst vid American Museum of Natural History och 1896 en lärartjänst vid Columbia University, som blev hans akademiska bas under resten av hans liv.

1897-1902
 Jesup expeditionen The Jesup North Pacific Expedition (1897–1902) var en av de vikitgaste etnografiska forskningsprojekten som utforskade folk och kontakter mellan Siberien, Alaska och Amerikas nordvästkust på båda sidor om  Bering Sund. Bland forskarna som lade ut riktlinjerna för expeditonen fanns förstås Boas.
  Rapporter  Om Morris Ketchum Morris.

Chamberlain, Alexander F.

Cushing, Frank Hamilton 1857-1900
Etnograf och arkeololog. 1879 följde han en vetenskaplig expedition till New Mexico och levde bland Zuniindianerna under flera år. Genom sitt samröre med Bureau of American Ethnology kom att att fortsätta med ett antal expeditioner i Sydvästerns puebloområde. Bland hans texter finns översättningar av Zuniepik publicerad som ”Myths of Creation”. - 1882 ; "Outlines of Zuni Creation Myths”. - 1896 ; Han skrev också "Zuni Fetiches". - 1881.  ; ”The Arrow”. - 1895, "Primitive Motherhood”. - 1897 ; "Zuni Folk Tales”. - 1901 mm.

Cushing, Frank Hamilton, 1857-1900
Almost a life, or saved by the indians : a truthful story of life among our western Indians /
by  Frank Hamilton Cushing. - New York : s n, ca 1880. - 27 p. : ill.
  Ett lite mystiskt häfte om fördelar med indianskt liv i allmänhet och hur detta liv
gjort underverk med författarens hälsa.!!!


DeSmet Archive org
Dixon, Roland B

Dorsey, George A.

Dorsey, John Owen. JStor

Drucker, Philip 1911-

Goddard, Pliny Earle
Helm, June
Heye, George G.
Hodge, Frederick W

Hrdlicka, Ales

Hultkrantz, Åke

Hunt, George se också Boas

Jones, William
Kroeber, Alfred L

Lévi-Strauss, Claude
Myth and Meaning - ResearchGate

LOWIE, ROBERT HEINRICH 1883-1957
Marquis, Thomas G

Morgan, Lewis H
Murdock, George
Opler, Morris
Parkman, Francis
Pepper, George H.

RadinPaul 1883-1959

SCHOOLCRAFT, HENRY ROWE 1793-1864

Schoolcraft, Henry Rowe, 1793-1864
Personal memoirs of a residence of thirty years with the Indian tribes on the American frontiers: with brief notices of passing events, facts, and opinions, A. D. 1812 to A. D. 1842. - 1851


Speck, Frank G
Swanton, John R.
Teit, James

Henry David Thoreau

Underhill, Ruth

Vestal, Stanley
Wissler, Clark

© Staffan Jansson 2017