google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Notiser och anteckningar

w

Irokesernas landavträdelser 1701

Irokeserna skrev på ett fredsfördrag med New Yorks guvernör Nanfan 1701 där de gav upp landet söder om Stora Sjöarna. Ett område som de erövrat i jakten på bäver, ett område som de själva aldrig koloniserat. Efter hand glömdes avtalet bort eftersom England inte heller kände ett akut intresse för landet just då. Istället började fransmännen sakteliga ringa in Ohioområdet med befästningar. Viktigare var förstås att indianska grupper från kusten och från söder som hade börja atomiseras, flyttade in i Ohiolandet där nya, lokalt baserade  ”multitribala” ”städer” uppstod. Ibland var dessa städer eller mötesplatser grundade av fransmännen, som t ex Logstown. (Logstown var ursprungligen en Shawneeby sedan tidigt 1700-tal, men i sina strävande att lägga Ohiolandet under sig, skapade fransmännen kring 1747 en permanent mötesplats med 30 stockstugor med skorstenar, vilka överläts åt indianerna).
  Emellertid så kom tydligen irokeserna ihåg vad de en gång under bäverkrigen lagt under sig. Det var ju inte bara landet söder om sjöarna utan också Susquehannockernas och Delawarernas tidigare områden. Uppenbarligen kunde irokeserna förvägra Delawarerna att ägna sig åt landförsäljnng, då irokeserna ansåg sig ha kuvat dem, i den mån att de hade tillintetgjort Susquehannockerna, som i sin tur tidigare gjort Delawarerna skattskyldiga.
  Det här i sin tur skapade förutsättningar för geopolitiska makt- och rättighetsbekymmer tiden fram till Sjuårskriget och därefter. 350px-Pennsylvania_land_purchases

Irokesernas landavträdelser 1732 ff

SYCHAMORE SHOALS 1775.  
Efter sjuårskriget så avträdde Cherokeerna Kentucky och halva Tennessee vid fördraget i Sycamore Shoals 1775, vilket vita landjobbare såg som en möjlighet att lägga beslag på landet. Algonkinindianerna med Shawneer och Delawarer i spetsen hade ingen förståelse för vare sig detta eller irokesernas självpåtagna rätt till landet. Vad som komplicerade saken var att Kentucky aldrig varit stadigvarande bosättningsområden för dem utan mest utgjort allmän jaktmark. (En obekräftad förklaring till detta är att landet var ockuperat av andar manifesterade i ett onormalt häftiga åskväder).Delawarerna kom att föredra fransmännen efter fördragen med Virginien där irokeserna spelade ut dem mot kolonisterna. 1736-1744.
När Canasatego dött kom även irokeserna att fundera i de banorna. Se:

Hur Conrad Weiser lurade av indianerna Ohiolandet.
1. Forks of the Delaware. Palatiner tar land där efter att ha lämnat New York.
2. Weiser anlitar Canasatego för att pränta in en irokesisk hållning till land och folk som måhända var en svår förenkling.
3. Kolonisterna tolkar fördrag som de behagar. Virginien har ingen gräns västerut och nordgränsen viker av mot norr.

Palatinerna i Tulpehocken

Elliott, Ella Zerbey
Blue book of Schuylkill County : who was who and why, in interior eastern Pennsylvania, in Colonial days, the Huguenots and Palatines, their service in Queen Anne's French and Indian, and Revolutionary Wars : history of the Zerbey, Schwalm, Miller, Merkle, Minnich, Staudt, and many other representative families. - Pottsville, Pa : ”Republican”, Joseph Zeerbey, proprietor. - 1916. - 456 s.
  S 15 Huguenots and Palatines


Irokesernas ”rätt” till det gamla Delawarelandet och att sälja det.

Tidigare hade Irokeserna sålt landet söder om Stora Sjöarna enligt principen att de hade erövrat det. Se Treaty of Nanfan 1701.

Six nations Land Cessions
Ohio Country

Canasatego 

You people ”used many arts and much cunning to, talk the Indians and their chiefs out of their lands”, said one disgusted Cayuga in 1750, and Teedyuscung often complained that Pennsylvania ”held Treaties under the Bushes,” ”in a Corner,” ”in the dark”, ”or by Candle light”.  

Merrell, 
Into the American woods. - 
Sid 174: Weiser hade anlitat Canasatego för att ”speak for me [that is, for Virginia] in Open Council”, år 1743.  

Senare slöts fördrag med Cherokeerna om Kentucky, ett område som algonkinindianerna aldrig bosatt sig i (anledningen sägs ha varit för mycket åskväder där). Det hade fungerat som gemensamt jaktområde. 

1775 Sycamore Shoales
Cherokeedelegater mötte representanter för Transylvania Land Company vid Sycamore Shoals, vid Holstonfloden i vad som skulle bli östra Tennesse. De sålde här landet väster om Kentuckyfloden till landkompaniet. Den överenskommelsen öppnade möjligheter för nybyggare som Richard Henderson, Daniel Boone, James Harrod och Benjamin Logan att grunda samhällen i vad som skulle bli Kentucky. (Kentucky History) Treaties & Cherokee land Cessions.

download