google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Missionärer bland indianerna

220px-Portrait_of_John_Eliot

John Eliot 1604-90
Engelskfödd missionär, utbildad i Cambridge. Kom till Boston 1631 och var den förste som predikade för indianerna på deras eget språk. Han kallades ”Aposteln bland indianerna”. 1651 grundade han den första av 14 byar för ”Praying indians”, den bäst dokumenterade var  Natick, Massachusetts. Andra ”Praying indians”-städer inkluderade: Littleton (Nashoba), Lowell (Wamesit, ursprungligen en del av Chelmsford), Grafton (Hassanamessit), Marlborough (Okommakamesit), aen del av Hopkinton som nu finns i staden Ashland (Makunkokoag), Canton (Punkapoag), och Mendon-Uxbridge (Wacentug). Som mest hade han över 1000 omvända indianer i sin församling, men allt ödelades under King Philips krig.

 Genom sina skrifter kända som ”Eliot’s Indian Tracts” skapade han ett intresse som ledde till grundandet av ”Society for the Propagation of the Gospel" 1649. Hans översättning av bibeln till Massachusettsindianernas språk (eg Nipmuc), Nya Testamentet 1661 och Gamla Testamentet 1663, var den första kompletta bibeln tryckt i de engelska kolonierna. Cotton Mather skrev en biografi om Eliot 1691 och hans korrespondens med Richard Baxter publicerades 1931.

220px-Rev_Samson_Occom

Samsun Occum 

PRAYING INDIANS OCH SAMSUN OCCUM
Praying indian-städer grundades senare också av andra missionärer, bland dem presbyterianen Samson Occom, 1723-1792 (av Mohegansk härkomst). Alla missionsbyarna drabbades hårt under King Philips krig 1675 och för det mesta förlordade de den speciella status av indianskt självbestämmande under 17- och 1800-talen. Ibland, som ett led i den slutliga etniska rensningen, betalade man dem för att fllytta till Wisconsin och andra platser västerut. 

Samson Occom 1723-14 juli 1792, var en moheganindian (mohikan) från Connecticut. Omvänd av Whitefield 1739 och utbildad av Eleazar Wheelock. Han predikade för Montauk, Stockbridge och andra indianer. Besökte England 1766-77 där han predikade och samlade in pengar till grundandet av Dartmouth College. Samsun Occum, eller Occom, var den förste indian som publicerade sig på engelska och fick ett erkännande som författare. Han är upphovsman till bl a ett antal hymner och sånger, men den skrift som gett honom status som den förste indianska författaren är ”A sermon Preached at the Execution of Moses Paul, an  Indian….1772. Det är en skriven och utvidgad predikan som han höll samma år vid den offentliga hängningen av en indiansk sjöman som dömts till döden efter ett mord som följde efter ett fyllegräl. Skriften blev väldigt populär och handlade mest om sådant som var typiskt för tiden, typ synd och bättring. I ett opublicerat manuskript finnss också en självbiografisk berättelse av Occom, ”A Short Narrative of My Life” 1768. (Finns i Dartmouth College Librarys arkiv).
  Occom var också lärare och förde fram minst två indianska författare från det sena 1700-talet: Mahikanen Hendrick Aupaumut 1757?-1830, författare till en liten etnografisk skiss om Mahikanindianerna och Mohikanen (Mohegan) Joseph Johnson 1752-1776? som skrev ett antal brev publiserade i New Englandtidningar. (Se mer här)

Occom, Samson, 1723-1792.    Archive.org
A sermon at the execution of Moses Paul, an Indian; : who had been guilty of murder, preached at New Haven in America. - [London] : New Haven, Connecticut, 1788. - 24 p.

Love, William DeLoss, 1851-1918
Samson Occom and the Christian Indians of New England / by W. DeLoss Love. - Boston : The Pilgrim press, c 1899. - 379 p. : Index.
Loskiel, Georg Heinrich 1748-1814  
Georg Hinrich Loskiels Historiske beskrifning, öfwer evangeliska brödernes miszions-arbete ibland indianerne uti norra America. Utgifwen i Barby 1789 / Öfwersättning [!]. - Stockholm : tryckt hos Joh, Christ. Holmberg, 1792. - [22], 228 s., s. 209-872.  
   Frakturstil.  

Vormbaum, Reinhold
Evangelisk missionshistoria uti lefnadstecknngar / af Reinhold Vormbaum. - Stockholm : Evangeliska fosterlandsstiftelsen.  
   1. - John Eliot, aposteln bland Nordamerikas indianer ; öfwersättning från   
         andra tyska upplagan. 1862. - 96 s. 

    6. - David Brainerd, aposteln bland indianerna i Pennsylvanien och New-Jersey /
          Öfversättning från 2dra tyska upplagan. - 1863. - 68 s.

  14. - David Zeisberger, brödraförsamlingens missionär bland nordamerikas 
         indianer och hans medarbetare / öfversättning från tyskan. - Stockholm : 
         Evangeliska fosterlandsstiftelesen, 1871. - 158 s.
             Orig: titel: David Zeisberger. - 1853.


Albert Lacombe - Father Lacombe
Aktiv på de nordlliga prärierna. Blackfeet, Plains Cree. Katolsk mission.

Hughes, Katherine 1876-1925
Father Lacombe, the black-robe voyageur. - New York : Moffat, 1911. - 467 s. : ill. : Index.