google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Hugenotter och PuritanerBaird, Charles Washington
History of the Huguenot Emigration to America / by Charles W. Baird. - New York : Dodd, Mead & co, 1885. - Index.
  Vol 1. - 354 p.
  Vol 2. - 448 p.

Campbell, Douglas 1839-1893
The Puritan in Holland, England and America; an introduction to American history / by Douglas Campbell. - 4th ed. revised and corrected. - New York : Harper & Brothers. - Index.

  Vol 1. - 1893. - 509 p.
  Vol 2. - 1898. - 588 p.

German Palatines

The German Huguenot Museum
     The flight of the Huguenots

Burger Hugenottenkabinett

Devos, Francis
From the southern Netherlands to America : The long exodus of the Hugenot Flemings sand Walloons. - 2007.

Glozier, Matthew
Huguenot soldiers in teh Netherlands. - Historisch Tijdschrift Groniek, 208-209 Integratie.

Sökning: Hugenot Soldiers in Netherlands.


5 Things You Need To Know About Huguenot History (in North America)


Baptism record that solved mystery of Samuel de Champlain’s birth arrives in Canada for 400th anniversary exhibit


Sverige, 30-åriga kriget och kalvinismen.

Visserligen uppfostrades den blivande Karl X till Lutheran, trots kalvinisktiska föräldrar, medvetet, därför att man ville förhindra kalvinismens spridning i Sverige. Inte desto mindre kom man att anlita den kompetens kalvinister hade ute i Europa för svenska syften. Kalvinister skapade stadsplaner (Göteborg, Jönköping m fl), kalvinister utvecklade järnhanteringen och kalvinister, läs Louis de Geer och i någon mån Trip, var de riskkapitaliser som gav Gustaf II Adolf en chans att hålla sig med en armé över huvud taget. Vid tiden för Gustavs inträde i trettioåriga kriget var han och Sverige totalt bankrutt och skyldig Louis de Geer pengar som förföll till betalning. I o m inträdet i kriget och i o med det faktum att anfallande makter enligt tidens sed och lag, hade rätt att ta vad krigsbyte man kunde, 

Marxistisk syn på Sverige och 30-årig kriget.

Lindgren, Charlotte
Skulder från Trettioåriga kriget tog 300 år att återbetala

Elias Trip


Johan Kasimir of Pfalz Zweibrücken

Dick Harrison gör en genomlysning av skälen till Gustav II Adolfs involvering i 30-åriga kriget. Att det inte rörde sig om religionskrig blev forskarna klara över rätt tidigt. Andra betonar säkerhetspolitiska aspekter för engagemanget i kriget. Men säger Harrision, ”högst osannolikt att ekonomiska överväganden vägde tyngst när man valde att inträda i trettioåriga kriget. Att svenskarna besatte flodmynningar och tog upp tull berode snarare på att de ville ha god krigsfinansiering än på att de välvde stolta planer på att ta över Östersjöns handel.” (s 215  i Ett stort lidande….).
  Nu är det ju emellertid så att Gustav II Adolf var totalt bankrutt vid tiden för involverandet i  kriget. XX säger