google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

New Englands historia


NEW ENGLAND - PILGRIMER OCH PURITANER


Pilgrimer är ett begrepp applicerat på de personer som kom till Massachusetts på Mayflower 1620, och/ eller på de tidigare nybyggare som kom till Plymouthkolonin.
Puritaner kallas i motsats till Pilgrimerna, de kolonister som var oppositionella mot kyrkliga lagstifting som utgick från The Church of England. De har sitt ursprung i Scrooby, England, varifrån de emigrerade till Amsterdam 1608 och sedan till Leiden. Bortåt hälften av den gruppen kom till Plymouth på Mayflower. Bland dem var William Bradford, William Brewster, John Carver, Edward Winslow, och John Alden.
   Puritanerna tog intryck av och kan nästan sägas vara en gren av Kalvinismen och har så tycke av Hugenotternas ideal. 
   Puritan history in North America. wiki.
   Thanksgiving
   Myles Standish, militär, kom med the Mayflower.
   John Alden, sjöman, kom med the Mayflower.

PLYMOUTHKOLONIN
Ett nybygge grundat vid kusten av Massachusetts 1620 av Pilgrimerna som anlände på Mayflower. De hade erhållit ett patent från the Council of New England. John Carver blev den förste guvernören och The Mayflower Compact kom att bli grunden för styret i kolonin fram till 1691. Den här bosättningen hade inget att göra med den puritanska kolonin i Massachusetts Bay förrän de gick samman 1684. William Bradford är den mest kände av de tidiga guvernörerna. Bland källorna: Mourts relation, Bradfors History, Winslows Good News from New England och Winthrops journal.

Bradford, William 1590-1657.    Fler utgåvor.
History of Plymouth plantation, 1620-1647 / William Bradford. - [Boston] : Massachusetts Historical Society. - 1912.
  Vol 1. - 446 p.
  Vol 2: - 462 p. - Index.

Bradford, William 1590-1657
History of Plymouth plantation / Arranged and annotated for schools. - New York, E. Maynard & co, 1890. - 64 p.

Bradford, William 1590-1657. Wiki om boken
Mourt's relation or journal of the plantation at Plymouth. - Boston : J K Wiggin, 1865. - 176 p. : Index.
   Mourt’s relation, en journal från Mayflowers resa, berättar om the Compact och de första dagarna i Plymouthkolonin. Detta anonyma dokument publicerades i England 1622 som "A relation or Journall of the Beginning and Proceedings of the English Plantation Setled at Plimoth in New England”. Mourt är eventellt bara den som publicerade berättelsen och förmodligen är den skriven av Edware Winslow och William Bradford.MASSACHUSETTS BAY KOLONIN 1628-1691
Massachussetts Bay Company var en puritansk omorganisation av New England Company som skulle leda till kolonisering i Massachusetts Bay. (I sin tur var det en utväxt av de fiske och jordbrukskolonier som organiserats av Dorchester Company of Adventurers). 1628 fick man ett nytt patent av New England Council of Gorges, med tillstånd till kolonisation av land mellan Charles och Merrimacfloderna (med obegränsad utsträckning västerut!). En kunglig order 1629 bekräftade patentet och att det endast skulle gälla de nybyggare som skulle färdas med the Arabella 1630 i avsikt att anlägga nybyggen i Salem och senare Boston. Självstyret skulle verkställas genom en guvernör och ”General Court”. 1684 hade en del byråkratiska problem med England uppstått och kolonin gick samman med Plymouthkolonin.  John Endecott och John Winthrop blev de ledande guvernörerna.

Council for New England, ett aktiebolag organiserat 1620 med fullmakt från brittiska kronan att kolonisera och styra det område som nu kallas New England. Företaget dominerades av sin president Sir Ferdinando Gorges, vars avsikt var att fördela landet bland rådets 40 medlemmar som en anglikansk, aristokratisk provins. Hans plan visade sig inte framgångsrik.
  Dorchester Company of Adventurers: Aktiebolag som försökte etablerad permanenta fiske och jordbrukskolonier på Cape ann 1623. Organisatörerna, bland vilka märks John White, identifierades med puritanerna men hade ingen avsikt att etablera en puritansk koloni. När koloniseringsföretaget misslyckades hamnade man tillfälligt under John Endecotts domvärjo, men omorganiserades som New England Company som hade en koloni i Massachusetts bay på agendan.

COLONY OF RHODE ISLAND AND PROVIDENCE PLANTATION 1636 - Roger Williams
Roger Williams (c 1603-1683) föddes i London, utbildad i Cambridge och tänkte sig bli jurist, men valde så prästyrket och knöts till Anglikanska kyrkan 1629. Snart kom han emellertid att influeras av puritanerna. Han anlände till Massachusetts 1631, men kom snart i delo med de religiösa utövarna där. Han tyckte folket i Boston var för konservativa och flyttade upp till Plymouth Bay för att strax återvända till Salem, där han predikade en långt mer avancerad relgiös hållning än separatisterna gjort. Han blev i stort bannlyst av Massachusetts teokrati p g a hans ”leveller”-principer 1635. (Levelers = de mest radikala under den Puritanska revolten i England. Men han antog också en mer politisk attityd och anklagade de kungliga fullmakterna för att vara imperialistisk expropriering av indianska rättigheter! Bannlysningen 1635 fick honom att fly Salem för Rhode Island där han grundade sitt första nybygge vid Providence 1636. Här levde han ut sina demokratiska principer och levde bland indianerna för att lära sig deras språk, vilket bl a resulterade i hans ”A Key into the Language of America” 1643.

Williams, Roger, 1604?-1683
A key into the language of America: or, An help to the language of the natives in that part of America, called New-England. : Together, with briefe observations of the customes, manners and worships, &c. of the aforesaid natives, in peace and warre, in life and death. On all which are added spirituall observations, generall and particular by the authour, of chiefe and speciall use (upon all occasions,) to all the English inhabiting those parts; yet pleasant and profitable to the view of all men: / by Roger Williams. - London : Printed by George Dexter. 1643. - 197 p.
  Fler utgåvor.

Williams hamnade i stridigheter om inflytandet i kolonin, men återtog till slut makten där. Trots att hans vidsynhet tillät såväl judar som kväkare så var det religiösa livet inte konfliktfritt. När King Philips krig bröt ut 1675-1676 tog Roger Williams parti för kolonierna mot de indianer han haft en vänskapsförhållande med under en lång tid.