google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Kronologi i Sydöst 

Indigenous peoples of the Southeastern woodland wiki

Bushnell, David I
Native Villages and Village Sites East of the Mississippi. - Smithsonian : BAE, 1919. - 111 s. : ill. - Plates. - (Bulletin // Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology ; 69)
SJ

Stitches in Time : The rebirth of Southeastern Woodlands Beadwork / by America Meredith. - FAAZINE 2015:3

Parkman: Pioneers of France in the New World.


Inledande anteckningar till Hugenotterna i Florida.

                    


Historien om Nya Frankrike börjar med en tragedi. Motsättningar som skulle blomma ut i blodbad i Europa fick sitt förspel i det avlägsna vilda Florida. Det var under osäkra premisser Coligny (en) och hans partisaner försökte bygga ett Kalvinistiskt Franrike i Amerika och försöket möttes av motkrafter som rörde nationell rivalitet, personliga intresen och religiöst hat

Hugenotterna i Florida I 1512-1561 Tidiga spanska äventyr.

Mot slutet av 1400-talet fördrev spanjorerna muslimer och judar från Granada.
Detta skedde den 1 januari 1492. Den 30 mars meddelades att alla judar och muslimer i landet antingen måste döpa sig eller lämna landet. Den 12 oktober fick Columbus en av Bahamasöarna i sikte.
Den nya kontinenten Amerika, lockade genast med sin mystik och oanade löften. Äventyrare skyndade för att erövra det guld och silver och annat som man förväntade sig. Och förväntningarna saknade gränser.
 En sådan man var Juan Ponce de Leon som under letande efter ungdomskällan nådde ett okänt land som kom att kallas Florida.
   Omsider försökte de Leon grunda en koloni i Florida, men indianerna attackerade honom hänsynslöst och han blev dödligt sårad och dog efter att ha återvänt till Kuba år 1521. 
  Resor och mindre kolonisationsförsök av Vasquez de Ayllon gav spanjorerna ytterligare kunskaper om land de Leon besökt. 
  Samtidigt hade Cortez erövrat Mexico (1519-21) och det gav genljud hemma i Spanien. Näste man försöka hitta motsvarande skatter i Nordamerika var Pamphilo de Narvaez (en) som 1528 med 300 hotade Apalacheeindianerna i området med utrotning om de inte omvände sig till katolicismen och ställde sig under påven och Kejsaren. Här fanns emellertid vare sig guld, silver eller ädla stenar och spanjorerna uthärdade en svältmarsch genom sydöstern för att till slut nå Mexikanska gulfen igen. Endast fyra av hans män överlevde strapatserna för att omsider nå de spanska bygderna i Nya Spanien. (Sv) (En av dem som efter en lång Odysse i vildmarken kom tillbaka var Alvar Nunez Cabeza de Vaca som berättat om händelsen).

 Det inre av landet kallat Florida var alltså fortfarande okänt land. 

               
                 


Hernando de Soto (en) var en av Pizarros kompanjoner under conquistan av Inkariket i Peru (1532-33). Han hade hört Cabeza de Vacas lögnaktiga historier om att just Florida var det rikaste landet man kund skåda. Tanken på en ny expedition (1539-1542) väckte jubel bland Spanjorerna och en expedition på 620 man utrustades. Enligt de Sotos utsaga var det i Guds namn som expeditionen skulle genomföras, men t o m Parkman som oftast brukar anses en smula indianfientlig skriver: ”These devout marauders could not neglect the spiritual welfare of the Indians whom they had come to blunder; and besides fetters to bind, andbloodhounds to hunt them, they brought priests and monks for the saving of their souls.” Av de 620 männen återvände 311 till de spanska kolonierna i Mexico efter mest en svältmarsch, ett ändlöst vandrande genom (nuv) Georgia, Alabama och Mississippi. Något El Doradeo fann de inte. De Soto själv begravdes i Mississippifloden Vad som blev eftermälet av expeditionen är mest ett obegripligt hänsynslöst umgänge med indianerna. 
   Trots ytterligare några obemärkta försök att kolonisera landet hade hade alltså spanjorerna inte fått fotfäste i Nordamerika. I själva verket ansåg Kejsaren att hela kontinenten tillhörde Spanien i kraft av Columbus upptäckt. Engelsmännen hävdade i sin tur rätt till kolonier eftersom John Cabot gjort upptäcktsfärder norröver och detsamma gjorde fransmännen och pekade på Verrazanos färder samt andra mer vaga upptäcktsfärder av Bretagnare.

II. 1550-1565 FRANSKA FLORIDA

Franska Florida 1562-1565
För att fly undan religionsförföljelser gav sig franska hugenotter på initiativ av Gaspard de Coligny iväg till både Brasilien och till det okända Florida. Ett sådant första försök till koloni gjordes av Jean Ribault, assisterad av Goulaine de Laudonniére 1562, som innan han fortsatte norröver anlade Charlesfort på Parris Island, South Carolina. Charlesfort övergavs av alla utom en kolonist följande år och övriga seglade tillbaka till Frankrike. Indianerna i området var Timucuas. Parkman kallar indianbyarna man stötte på Satouriona och Thimagoas samt en by under King Potanou. (Andr indianer som man senare stötte på söderut var förståsCalusas).Uppenbarligen någon form av hövdingadömen. En befästning anlades också vid St Johns River Fort Caroline. Det var nog mer äventyrare efter rikedom än religiöst förföljda som utgjorde kolonins innevånare. Gnäll och missnöje blev snart vardag. Några kvinnor talas det aldrig om överhuvudtaget. Svårt att grunda en koloni som består.  
Pedro Menendez de Avila