google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Fransmännen som kolonisatörer 


St Lawrencedalen 1651-1653

Nya Frankrike mer ett privat företag än en statlig angelägenhet.

  Franska staten var inte speciellt intresserad av sina kolonisatörer i Nya Frankrike / Candada / St Lawrencedalen. Det kom tydligast till uttryck att Frankrike som stat till en början aldrig kände sig skyldiga att skydda dessa genom att skeppa över miltära trupper till Canada. Kolonin var anförtrodd privata intressenter, i första hand Compagnie des Cent Associés, och det var bolagets sak att skydda kolonisterna. Precis som drottning Kristina i Sverige som lär ha sagt att det fanns gott om land att odla i Sverige så varför åka över Atlanten. Franska staten såg kolonisatioinen som en eventuell konkurrent till det egentliga Frankrikes näringar.
  Det var främst irokesförbundet som utgjorde ett

Champlain, ursprung födelse

TIDIG KOLONISATION

Biggar, H P 
The Early Trading Companies of New France : A contribution to the history of commerce and discovery in North America. - Toronto, 1901.

Lescarbot, Marc 1570?-1642      Wiki
Nova Francia : or the Descripton of that part of New France which is one Kontinent with Virginia / Described by …Mons. de Monts..

Blair, Emma Helen
The Indian tribes of the upper Mississippi Valley and region of the Great Lakes : as described by Nicolas Perrot, French commandant in the Northwest; Bacquevile de la Potherie, French royal commissioner to Canada; Morrell Marston, American Army officer; and Thomas Forsyth, United States agent at Fort Armstrong  / translated, edited, annotated, and with bibliography and index by Emma Blair - Cleveland, Ohio : Arhur H Clark co.
   Vol 1. / [Perrot, Nicolas]. - 1911. - 372 s. : ill.
   Vol 2. - 1912. - 412 s. : ill. - Bibliography. - Index.