google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

New England 


New England är ju en del av The Eastern States, som också innefattar New York, New Jersey, Pennsylvania och Delaware. (Delaware ansågs länge som en sydstat). Området utforskades tidigast av Verrazano som seglade in i New York bay 1524 ; Hudson upptäckte Hudsonfloden 1608 ; Champlain besökte Lake Champlain 1608 och De la Warr sägs ha seglat in i Delawareviken 1610. Holländarna anlade handelsposter i vad engelsmännensedan kallade New Netherland. 1655 erövrade holländarna kolonin Nya Sverige som svenskarna grundat 1638. Områdets tidiga historia beskrivs i skönllitterära verk av Irving och Paulding. 
  Engelsmännen erövrade New Netherland 1664, under det att fransmännen kontrollerade centrala och nordliga New York. Engelsmännen utsträckte sin a kolonier ytterligare genom Penn’s kontrakt på en kväkarkoloni 1681 i Pennsylvania, men som i stor utsträckning koloniserades av tyska emigranter, vilket gjorde att området stundtals kallas ”Pennsylvania Dutch”.


Andrews
The colonial perod

Sailors narratives of voyages along the New England coast, 1524-1624 / With notes by George Parker Winship. - Boston : Houghton, Mifflin & co, 1905. - 292 p.

Narragansett Bay / Giovanni da Verrazano, 1524 -- Maine / David Ingram, 1568 -- Buzzard's Bay / Bartholomew Gosnold, 1602 -- Plymouth Harbour / Martin Pring, 1603 -- Maine and Massachusetts / Samuel de Champlain, 1605 -- St. George's River / George Waymouth, 1605 -- Kenebeck River / George Popham and Ralegh Gilbert, 1607 -- Penobscot and the fishing banks / Henry Hudson, 1609 -- Penobscot Bay / Samuel Argall, 1610 -- Monhegan / John Smith, 1614 -- Maine and Cape Cod / Thomas Dermer, 1619 -- York and Portland / Christopher Levett, 1624.


Smith, John, 1580-1631
A description of New England : or observations and discoveries in the north of America in the year of Our Lord 1614 : with the success of six ships that went the next year, 1615. - Boston : William Veazie, 1865. - 89 p. : Index.

Johnson, Edward, 1599?-1672
Johnson's Wonder-working providence, 1628-1651 / edited by J Franklin Jameson. - New York : Scribner’s sons, 1910. - 285 p. - (Original narratives of early american history)
  Index.
  Massachusetts historia. - Pequotkriget