google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

GEOGRAFISKT PERSPEKTIV


Anledningen till ett geografiskt perspektiv. Vanligen delar man indiankulturerna som de känns igen i ett antal kulturområden som de ungefärligen var vid det första mötet med Europeerna. Väldigt snart började de gamla etniska grupperna omformas och kan ofta identifieras som nya geografiska enheter. Så t ex Ohioindianer. Eller mest tydligt de som tvångsförflyttades still Oklahoma.  De geografiska förutsättningarna är också förutsättningen för den ekologiska miljö som i mycket är villkoren för sättet att se de ovan beskrivna kulturområdena.

Det finns femtio delstater och en del andra regioner. Det spelar alltså roll vilken ekomiljö man levde i. Den är liksaom allting annat stadd i förändring. Så också kllimatet och många andra variabler som påverkar människors liv.

Swanton, John Reed
The Indian Tribes of North America. - Washington : BAE, Smithsonian Institution, 1952. - (Bulletin // Smihtsonian Institution, Bureau of American Ethnology ; 145)
   En mycket omfattande geografisk redovisning av var indianfolken levde. Syste-
   matiken är via USAs delstater, vilket innebär att med en viss möda kan följa
   folkens förändrade geografiska hemvist. Ett oumbärligt verk.

North America
Canada
United States of America
Mexico

Native Amerians in the USA
History of Native Americans in the USA

Maine
Maine Historical Society

ERIC ED119882: Maine Indians: A Brief Summary / ERIC [Archive]. December 1975