google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Kannibalism

Kannibalism rapporteras från några enstaka grupper:

Tonkawa - Historum

Sugg: Eating your enemy (Iroquiois)

Currie: Cook and the Cannibals : Nootka sound 1778 (Nootka)

Tidiga resenärer på Nordvästkusten var inte sena att demonisera indianerna. Mears t ex hävdade att Nootkaledaren Maquinna var kannibal. Som argument för detta berättar Meares om ett tillfälle då Maquinna sög blod från ett sår han fått i benet och hur han förklarat att blodet smakade bra, (Se Meares: sid 257) och han fortsatte  berätta hur man dagarna innan dödat och ätit en slav. Huruvida detta var skryt, missförstånd eller inte tvisar forskarna fortfarande om. (Fisher: s 75 not).