google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Helms

Athabaskerna anser inte sig utgöra tydliga politiska eller kulturella grupper. En forskare (Osgood) vägrade att använda begreppet ”stammar” för de folk som klassificerades som Hare, Satudene, Mountain, Slaves,Dogribs, Yellowknives och Chippewyans. Han använde den vaga benämningen ”grupper”. De kunde uppföra sig på väldigt olika sätt gentemot andra grupper av diverse anledningar.  
  För att ta det från början. Det fanns en tydlig grundläggande enhet, bandet, jaktlaget som utgjorde ett läger. (Jfr siouxer som räknade antalet ”lägereldar”). Detta måste anses vara det minimala tillståndet av social enhet. Om den gruppen bara omfattde ett par tre individer måste det anses vara det extremt minimala. Mer vanligt var förstås att flera kärnfamiljer slöt sig samman för att skaffa sig ett leverne. Antalet familjer kunde variera mellan ett par, tre till ett dussin. Några formella band mellan grupperna fanns inte. Varje familj kunde flytta från gemenskapen närhelst de behagade. Men för att vara tydlig: dessa band bestod av släkter. 
Längre fram kommer vi att hitta ”codresidential” bands särskilt när försörjningen blivit beroende av pälshandeln med de vita, och identiteten knöts till handelsposten, och därav bandnamnet. ”De som handlar vid xfactory” etc.