google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Jakten och fisket

Man The Hunter / Edited by Richard B Lee and Irven DeVore. - 11th printing. - New York : Aldine de Gruyter, 1987. - 415 s. : Index.
  Origs ed. 1968.
  Jaktens sociologi, psykologi och ekonomi. Exempel från Tlicho och Nordvästkusten.