google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

BASSÄNGOMRÅDET 


Great Basin people - wiki.        

Bassängområdet ligger ovanför gränsen för var jordbruket kunde bedrivas i  Nordamerika under forna tider. Här och norröver hela vägen till Norra Ishavet odlades ingen majs, eller något annat för den delen. Här var det antingen för torrt, eller för kallt. Bassängområdet var torrt, ja så gott som regnlöst. Området inbjöd till en enkel livsföring för ett halvt nomadiserande folk som flyttar allt eftersom tillgången till hjort, lax, rötter eller annan föda gav dem existensmöjligheter. Ett sådant liv gav heller inga möjligheter till större möten eller utvecklad social organisation eller mycket av gemensamma religiösa ceremonier.  Nomader bryr sig inte mycket om krukmakeri och inte tillstädjade naturen det heller. Någon lämplig lera fanns inte. Därför var dessa jägare och samlare hänvisade till korgflätning och ursprungligen var mycket av klädedräkten också av cederbast eller gjorda av sagebrushfibrer. Samlarna gjorde det bästa av vad som bjöds och de utvecklade flättekniker till fulländning och de tillverkade korgarbeten som till hör de bästa och vackraste i Amerika. Vad som också kännetecknar sådana samhällen är en långt driven anpassning till miljön. Man visste var man kunde hitta rötter, småvilt och annat ätbart. Man var specialister på sin egen miljö. Det var inte svårt för de vita erövrarna att ödelägga  deras utkomstmöjligheter och därmed hela deras kultur. Det gick knappast att utveckla försörjningsmetoderna heller. Några tog sin tillflykt till prärierna i öster, så t ex de östliga shoshonerna som blev siouxernas arvfiender i prärieområdet. Andra grupper blev beridna Utes och redan tidigt hade Comancherna blivit ett dominerande ryttarfolk på de sydliga prärierna.


download
Steward, Julian H
Basin-Plateau Aboriginal Sociopolitical Groups. - Washington : BAE, Smithsonian Institution, 1938. - 346 s. -  (Bulletin // Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, 120)

Shoshonetalande folk var en grupp bland andra som rörde sig ut från Great Basinområdet. Så tidigt som för 9500 år sedan kan man se en folkförflyttning mot Klippiga bergen som en reaktion på klimatförändringar i området. Torka drabbade Great Basin och den bergstradition som blev följden kan ha överlevt i Montana och Wyoming omkring 5000 år. Söder därom levde den kvar till bortåt 1300 e kr. Numictalande förgångare till de i historiskt tid kända Utes och Shoshone flyttade in och folken som tidigare bebott bergsregionen antingen flyttade ut eller blandade sig med nykomlingarna.  Andra shoshonetalande folk tycks ha migrerat från södra Sierra Nevada över Great Basin någon gång efter år 1000 och de nådde nog inte Wyomingtrakterna förrän under 1400-talet. När europeerna anlände var Greata Basin bebodd av Numictalande folk som Gosiutes och Paiutes, som i olikhet mot den tidigar Fremontkulturen som föregick dem, inte odlade majs, bönor eller squash men är kända för många olika stilar av korgmakeri, lerkrukstillverkning och pilspetstillverkning.  Man antar att Numiktalande folk spred ut sig i Bassängområdet för ca 1000 år sedan. 

Steward, Julian H
Basin-Plateau Aboriginal Sociopolitical Groups. - Washington : BAE, Smithsonian Institution, 1938. - 346 s. -  (Bulletin // Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, 120)

images


Kroeber, A. L. (Alfred Louis), 1876-1960
Shoshonean dialects of California / by A L Kroeber. - Berkeley : The University Press,
 1907. - 165 p. - (University of California Publications in Archaeology and Ethnology ; 4:3)