google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

ARKTIS 

a142f5c3-3d17-4fc1-8338-cfdd12517c1a


INUITER och ESKIMÅER!!

Inuiterna kallades ju tidigare för Eskimåer. Begreppet Eskimo används fortfarande som samlingsbegrepp för de cirkumpolära folk som traditionellt bebott den nordliga cirkumpolära regionen från östra Sibirien (Ryssland) till Alaska (USA), Canada och Grönland. Alltså Inuiter och övriga folk i området.
  De två största grupperna ”eskimåer” är:
  1. Inuiter (inkluderande Alaskas Inupiat, de Grönländska Inuiterna och mängden av alla Inuitgrupper i Canada.
  2. Yupik i östra Sibirien och Alaska.
  3. Aleuterna.

  Tillsammans talar de tre grupperna språket Eskimo-Aleut.
De folk som inte är Inuiter av de Eskimo-Aleuttalande folken består av fyra olika Yupikspråk varav två används i östligaste Ryssland och på St. Lawrence Island, och två talas i västra Alaska, sydvästra Alaska och västra delarna av Sydcentrala Alaska. Det utdöda språket Sirenik är sannolikt besläktad med de övriga.
Yupikgrupperna i Alaska och Ryssland vill inte bli kallade Inuiter, som inte är ett ord i Yupikspråket och inte heller ett ord som de använder om sig själva. De föredrar termen Yupik, men har inget emot att kallas Eskimåer heller.

Se också  Inuit Circumpolar Council.

Chukchi (Tjuktjer) är ett folk på Tjuktjerhalvön i Ryssland som numer betraktas som besläktade med de amerikanska urinvånarna.

Specalproblem: Blond eskimos.

Boas, Franz
Eskimo society - 7 p.
= Sid 357-363 i:
Source book in anthropology / by A L Kroeber and T T Waterman. - Berkeley : University of California Press, 1924. - 586 p. : ill.
  Bibliography.

ETT FÖRSÖK TILL INDELNING I KULTUROMRÅDEN AV DE ARKTISKA URSPRUNGS FOLKEN I AMERIKA OCH ÖSTLIGASTE RYSSLAND.

1. ASIATISKA ESKIMÅER

Comer, George
Whaling in Hudson Bay, with notes of Southampton Island. - 10 s.
= Sid 475-484 i:
Boas anniversary volume; anthropological papers written in honor of Franz Boas .. New York : Stechert, 1906. - 559 s : ill.   (ContentsIndex)

Match, James S
Whaling in Ponds Bay. - 16 s. : ill. Pl.
= Sid. 485-500 i:
Boas anniversary volume; anthropological papers written in honor of Franz Boas .. New York : Stechert, 1906. - 559 s : ill.   (ContentsIndex)

Murdoch, John
Ethnological results of the Point Barrow Expedition. - 400 p. : ill.
= Sid. 1-441 i: 9th Annual Report of the Bureau of American Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution 1887-88. -  Washington : Smithsonian Institution, 1892. - 617 p. : ill.  Accompanying papers. (Point Barrow expeditionen (Inuiter) ; Bourke: The medicine- men of the Apache.

Dall, W H.
Tribes of the extreme Northwest. - Washington : Government printing office, 1877.
= I. - Sid. 1-156 i: Contributions to North American Ethnology ; 1)
  Aleuter, Inuiter ngt nordvästindianer.

2. ALASKAS ESKIMÅER/INUITER
3. CANADAS INUITER
4. GRÖNLANDS INUITER